วิทย์ม.ต้น: เฉลยข้อสอบเทอมที่แล้ว, การเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก, ปืนแม่เหล็ก

วันนี้เราคุยกันเรื่องเหล่านี้ครับ:

1. เฉลยข้อสอบองค์ที่แล้วและพาดพิงสิ่งต่างๆเหล่านี้:

-แนะนำให้เด็กๆศึกษา Cosmic Calendar

-เขียนโปรแกรมบวกเลข 1 – 1/2 + 1/3 – 1/4 + 1/5 – 1/6 … ได้ค่าประมาณ 0.69 = natural log of 2 = ln(2)

-โชว์ว่า 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 … จะเพิ่มไปเรื่อยๆแต่จะเพิ่มช้ามากๆ (ถ้าเรียนมากกว่านี้สามารถพิสูจน์ว่ามีค่าเป็นอนันต์)

-รู้จักกฎของ 72 (หรือ 70) ไว้ใช้ประมาณในใจว่าถ้าลงทุนมีผลตอบแทนทบต้นที่ r % ต่อปี จะใช้เวลาประมาณ 72/r ปีที่เงินจะงอกเงยเป็น 2 เท่า ทำสเปรดชีตไว้คำนวณเปรียบเทียบการเติบโตของเงินที่นี่

-คำนวณการออมเงินเป็นประจำทุกปีที่ผลตอบแทนคงที่ต่อปีเป็นเวลา 40 ปีจะมีเงินออมรวมเท่าไร ทำสเปรดชีตไว้ที่นี่

2. เล่นเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก สองอันนี้เป็นคลิปอธิบายในอดีตครับ:

และเด็กๆได้ดูคลิปการลอยตัวด้วยการเหนี่ยวนำ:

3. เล่นปืนแม่เหล็ก (Gaussian Gun) โดยเอาลูกเหล็กอย่างน้อยสองลูกมาเรียงกันแล้วติดกับแม่เหล็กแรงๆปล่อยลูกเหล็กอีกลูกให้กลิ้งเข้าชนจากอีกด้านจะมีลูกเหล็กกระเด็นออกไปด้วยความเร็วสูง เพราะแม่เหล็กเพิ่มความเร็วลูกเหล็กที่วิ่งเข้ามาชน สามารถต่อกันเป็นตอนๆให้ความเร็วลูกเหล็กเพิ่มขึ้นเยอะๆได้:

เราทำการถ่ายวิดีโอสโลโมชั่นไว้สำหรับวิเคราะห์ด้วย Tracker ในโอกาสต่อไปด้วยครับ

ภาพบรรยากาศกิจกรรมวันนี้:

วันนี้เด็กม.ต้นเรียนรู้เรื่องการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก และเล่นและถ่ายวิดีโอปืนแม่เหล็กเพื่อไปวิเคราะห์ต่อไปครับ

Posted by Pongskorn Saipetch on Tuesday, November 10, 2020

One thought on “วิทย์ม.ต้น: เฉลยข้อสอบเทอมที่แล้ว, การเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก, ปืนแม่เหล็ก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.