Category Archives: programming

หัดใช้การสุ่มใน Python (สับไพ่, ประมาณค่าพาย, โยนหัวก้อย)

วันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสุ่มใน Python ครับ รู้จักใช้ random.shuffle( ) เพื่อสลับสิ่งของ, random.choice( ) และ random.sample( ) เพื่อสุ่มเลือกของ, random.random( ) เพื่อสร้างตัวเลขสุ่ม

เราลองใช้ random.shuffle สลับสำรับไพ่แล้วแจกไพ่ด้วย pop( ) หรือจะใช้ random.sample( ) แล้วตามด้วย remove( ) ก็ได้ครับ

เราลองประมาณค่า π ด้วยการสุ่มด้วย random.random( )


และใช้ random.choice( ) โยนหัวก้อยให้เราครับ สามารถแก้ปัญหาเช่นอยากรู้ว่าถ้าโยนเหรียญห้าเหรียญพร้อมๆกันสักกี่ครั้งถึงจะออกหัวหมด

สามารถดาวน์โหลด Jupyter Notebook ที่มีตัวอย่างโค้ดได้ที่นี่ครับ

วิทย์ม.ต้น: หัดต่อภาพทำ Collage ด้วย Pillow กัน

วันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กๆหัดใช้ Pillow ต่ออีกครับ ครั้งที่แล้วต่อภาพสองภาพในแนวตั้งและแนวนอนได้แล้ว คราวนี้ลองต่อหลายๆภาพเข้าด้วยกันเป็น Collage เล่นดู การบ้านเด็กๆคือให้ไปพยายามรวมภาพเข้าด้วยกันให้ดูดีๆ หรือไม่ก็สร้างออกมาทีละหลายๆภาพแล้วเลือกเอาครับ

ตัวอย่างการใช้ Pillow ให้เด็กศึกษาเพิ่มเติมมีเช่นที่ https://automatetheboringstuff.com/chapter17/ และ https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/tutorial.html

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับ Pillow ไว้ทำความเข้าใจให้ลึกขึ้น: https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/concepts.html

วิธีสลับของหรือเลือกของแบบสุ่มดูได้จากลิงก์เหล่านี้ครับ: https://pynative.com/python-random-shuffle/ และ https://pynative.com/python-random-choice/ และดูลิงก์ https://docs.python.org/3/library/random.html สำหรับฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการสุ่มต่างๆใน Python

สามารถดาวน์โหลด Jupyter Notebook ที่มีตัวอย่างโค้ดได้ที่นี่ครับ

วิทย์ม.ต้น: ใช้ Pillow ใน Python รวมภาพเข้าด้วยกัน

วันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กๆหัดใช้ Pillow กันต่อครับ (ต่อจากศุกร์ที่แล้ว) คราวนี้โจทย์คือต่อภาพสองภาพเข้าด้วยกันโดยสามารถกำหนดความสูงหรือความกว้างภาพผลลัพธ์ได้ เด็กๆก็ศึกษาวิธีทำจาก https://automatetheboringstuff.com/chapter17/ และ https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/index.html และค่อยๆเขียนโปรแกรมไปครับ

หน้าตาของตัวโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้ครับ:

สามารถดาวน์โหลด Jupyter Notebook ที่มีตัวอย่างโค้ดทั้งหมดที่นี่นะครับ