การนอน

ผมบันทึกเสียงสั้นๆวิทยาศาสตร์ทั่วไปในรายการ Sci & Tech ที่วิทยุไทยพีบีเอสเรื่องการนอน เลยเอาสรุปและลิงก์ที่ผู้สนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมมารวมไว้ที่นี่ครับ

สรุปคือ:

  1. การนอนมีความสำคัญมากสำหรับสิ่งมีชีวิต เพราะสัตว์ส่วนมากต่างก็นอนกันทั้งนั้น มีการทดลองกับสัตว์พบว่าถ้าบังคับไม่ให้นอนเป็นเวลานานๆสัตว์จะตายได้ ยังไม่มีการทดลองจนถึงตายกับคนแต่พบว่าคนที่อดนอนหลายๆวันจะมีสุขภาพทางกายและทางจิตแย่มาก
  2. จากการวัดคลื่นสมองขณะที่คนหลับ พบว่าสมองมีการทำงานเป็นวงจรหลับตื้น หลับลึก หลับแบบตาเคลื่อนไหว (REM sleep) อย่างนี้ต่อกันไปหลายๆรอบในการหลับแต่ละครั้ง ช่วงหลับลึกน่าจะเป็นช่วงทำความสะอาดสมองด้วยการชะล้าง ซ่อมแซมอวัยวะต่างๆ สร้างเนื้อเยื่อ กระดูก และระบบภูมิคุ้มกัน สร้างความจำจากประสบการณ์ตอนตื่น ช่วงหลับตาเคลื่อนไหวน่าจะเกี่ยวกับการเรียนรู้เชื่อมโยงประสบการณ์ แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์
  3. คนส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันน่าจะนอนน้อยเกินไปอย่างเรื้อรัง เวลานอนปกติของมนุษย์อาจจะเป็นประมาณ 7-8 ชั่วโมงในเวลากลางคืน รวมกับนอนกลางวันช่วงบ่ายอ่อนๆอีก 1/2 – 1 ชั่วโมง
  4. ถ้ามีอาการหลงลืม มึนๆ ไม่มีสมาธิ ง่วง เครียด ป่วยง่าย ไม่มีกำลัง เรียนรู้ช้า ทักษะการเคลื่อนไหวไม่ดี หิวและอยากกินบ่อยๆ อาจเป็นผลมาจากการนอนไม่พอก็ได้
  5. การนอนน้อยหลายๆวันแล้วไปนอนชดเชยวันอื่นๆจะไม่ได้ผลดีเท่าที่เราอยากให้เป็น ควรพยายามนอนให้เพียงพอทุกวันจะดีกว่ามาก
  6. ปรับปรุงการนอนได้โดย นอนและตื่นให้เป็นเวลาทุกวัน พยายามนอนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงต่อวัน ออกกำลังกาย (แต่เว้นเวลาไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงก่อนนอน) หลีกเลี่ยงคาเฟอีนและบุหรี่ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอลก่อนนอน หลีกเลี่ยงอาหารเย็นปริมาณมากๆ อย่านอนกลางวันนานๆ กันเวลาไว้ประมาณ 15-30 นาทีก่อนนอนเพื่อกิจกรรมผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือ ห้องนอนควรจะมืดไม่ร้อน ไม่เปิดจอต่างๆ (ทีวี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) ก่อนนอน
  7. ถ้ามีปัญหานอนไม่หลับเรื้อรังควรพบแพทย์ แต่อย่าพึ่งยานอนหลับเป็นระยะเวลานานๆเพราะสมองจะไม่ได้ทำงานที่ควรทำตอนเราหลับ ถ้ามีอาการหยุดหายใจขณะนอน (sleep apnea) ก็หาทางแก้ไขเสีย

ลิงก์น่าสนใจ:

What is the real reason we sleep?

What Are REM and Non-REM Sleep?

หนังสือ Why We Sleep: Unlocking the Power of Sleep and Dreams โดย Matthew Walker

One thought on “การนอน”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.