วิทย์ประถม: เล่นกับแม่เหล็ก

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กประถมปฐมธรรมครับ เด็กๆหัดคิดแบบวิทย์โดยอธิบายมายากล ประถมต้นได้เล่นการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก เบรกแม่เหล็ก ประถมปลายได้เล่นปืนแม่เหล็กและการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมอยู่ที่นี่ ส่วนลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

ก่อนอื่นเด็กๆได้ดูมายากลเหล่านี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลัง แล้วดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อน ประถมต้นได้ดูคลิปคนหาย:

ประถมปลายได้ดูคลิปลูกบอลหาย:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

เด็กๆได้ดูคลิปว่าแม่เหล็กแรงๆมีอันตรายอย่างไร (ถ้าเอามาใกล้กันมันจะวิ่งเข้าหากันด้วยความเร็วสูง หนีบนิ้วหรืออวัยวะต่างๆได้):

ได้ดูได้ดูคลิปการลอยตัวด้วยการเหนี่ยวนำ:

เด็กๆประถมต้นได้เล่นกับการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็ก ผมเคยอธิบายเรื่องนี้ไว้ในคลิปในอดีต:

จากนั้นเด็กๆก็แยกย้ายกันเล่นครับ:

เด็กๆประถมปลายเล่นการเหนี่ยวนำด้วยแม่เหล็กและปืนแม่เหล็ก (Gaussian gun) เล่นปืนแม่เหล็กโดยเอาลูกเหล็กอย่างน้อยสองลูกมาเรียงกันแล้วติดกับแม่เหล็กแรงๆปล่อยลูกเหล็กอีกลูกให้กลิ้งเข้าชนจากอีกด้านจะมีลูกเหล็กกระเด็นออกไปด้วยความเร็วสูง เพราะแม่เหล็กเพิ่มความเร็วลูกเหล็กที่วิ่งเข้ามาชน สามารถต่อกันเป็นตอนๆให้ความเร็วลูกเหล็กเพิ่มขึ้นเยอะๆได้:

เด็กๆแยกย้ายกันเล่นครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.