วิทย์ม.ต้น: ทำแบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม, ใช้ Tracker วัดความเร็วลูกเหล็ก

1. วันนี้รุ่นพี่เขียนโปรแกรมไพธอนพยายามแก้โจทย์เหล่านี้:

-เขียนโปรแกรม ถามตัวเลขจำนวนเต็มบวก แล้วสร้างสูตรคูณเลขนั้นคูณกับ 1 – 12 แล้วแสดงสูตรคูณ

-เขียนโปรแกรมสร้างสูตรคูณแม่ 1 ถึง 12

-เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขไปเรื่อยๆ ถ้าจะหยุดให้ใส่คำว่า END แล้วโปรแกรมจะคำนวณค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่รับเข้าไป (ใช้ while และ list)

-เขียนโปรแกรมรับค่าตัวเลขไปเรื่อยๆ ถ้าจะหยุดให้ใส่คำว่า END แล้วโปรแกรมจะคำนวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวเลขที่รับเข้าไป (ใช้ while และ list)

เด็กๆทำสองข้อสุดท้ายยังไม่เสร็จจึงเอาไปทำต่อเป็นการบ้านครับ ให้เด็กๆค้นหาเองว่าคำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอย่างไร

2. รุ่นน้องใช้โปรแกรม Tracker วัดความเร็วลูกเหล็กจากการเล่นปืนแม่เหล็กคราวที่แล้ว โดยหาความเร็วเฉลี่ยดูว่าลูกเหล็กเคลื่อนที่ไปได้ไกลแค่ไหนหารด้วยเวลาระหว่างเฟรมภาพแรกและภาพสุดท้าย ไฟล์วิดีโอต่างๆโหลดได้ที่ลิงก์นี้ สเปรดชีตตัวอย่างการวัดอยู่ที่นี่

One thought on “วิทย์ม.ต้น: ทำแบบฝึกหัดเขียนโปรแกรม, ใช้ Tracker วัดความเร็วลูกเหล็ก”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.