ยกของหนักด้วยอากาศสำหรับป. 1+2+3 กลหลอกพ่อแม่สำหรับอนุบาล 2+3


(คราวที่แล้วเรื่องความเร็วและแรงดันอากาศอยู่ที่นี่ครับ)
 

เมื่อวานเป็นวันอังคาร ผมเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิเพื่อทำการทดลองวิทยาศาสตร์กับเด็กๆประถมของกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม และเด็กอนุบาล 2 และ 3

สำหรับเด็กประถม ผมแสดงว่าเราใช้ถุงพลาสติกยกของหนักๆได้อย่างไร เริ่มด้วยการถามเด็กๆว่าเราจะยกหนังสือด้วยการเป่าได้ไหม เด็กๆก็เสนอว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ตั้งแต่การเป่าจากด้านบนให้ความดันด้านบนต่ำหนังสือจะได้ลอย สามัคคีกันเป่า หรือวางหนังสือไว้ขอบโต๊ะแล้วเป่า

Continue reading ยกของหนักด้วยอากาศสำหรับป. 1+2+3 กลหลอกพ่อแม่สำหรับอนุบาล 2+3

ความเร็วและแรงดันอากาศสำหรับเด็กป. 1+2+3


(คราวที่แล้วเรื่องยกของหนักด้วยคานที่นี่)

สัปดาห์นี้่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิมีงานนิทรรศการภูมิผลิใบ ที่ให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปชมผลงานและการแสดงของระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1, 2, และ 3 ผมจึงไม่ได้แสดงการทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล ได้แต่ทำการทดลองกับเด็กกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม
 
วันนี้เราทำการทดลองเกี่ยวกับความเร็วในการไหลของอากาศและความดันอากาศ โดยธรรมชาติของอากาศนั้น ถ้าอากาศไหลเร็วบริเวณไหน ความดันอากาศบริเวณนั้นจะต่ำลง ไม่ใช่สูงขึ้นอย่างที่คนส่วนใหญ่คิด

Continue reading ความเร็วและแรงดันอากาศสำหรับเด็กป. 1+2+3

ยกของหนักด้วยคานสำหรับป. 1+2+3 เรื่องแรงดันอากาศสำหรับอนุบาล 2+3


(คราวที่แล้วเรื่องแบบจำลองปอดที่นี่)

วันนี้ผมเข้าไปทำการทดลองวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆที่โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิดูอีกครั้งหนึ่ง สำหรับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรม เราได้ทำการทดลองเรื่องคานยกของกัน สำหรับเด็กอนุบาล 2 และ 3 เราได้ดูการทดลองเกี่ยวกับความดันอากาศ
 
สำหรับเรื่องคาน ผมเริ่มโดยเอาเหรียญสิบบาทมาวางไว้ที่ปลายทั้งสองด้านของไม้บรรทัด โดยมีกระปุกสีวางไว้กลางๆไม้บรรทัด ให้เด็กๆดูว่าถ้าใส่เหรียญเท่าๆกันทั้งสองข้าง กระปุกสีจะต้องอยู่กลางๆไม้บรรทัด เด็กๆก็เดาได้แต่แรกแล้วว่ามันต้องเป็นอย่างนั้น

Continue reading ยกของหนักด้วยคานสำหรับป. 1+2+3 เรื่องแรงดันอากาศสำหรับอนุบาล 2+3

บันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูเอาไปประยุกต์เล่นกับเด็กๆเยอะๆครับ :-)