วิทย์ประถม: เล่นปืนใหญ่ลม (Vortex Cannon)

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กประถมศูนย์การเรียนปฐมธรรมมาครับ เด็กๆหัดคิดแบบวิทยาศาสตร์โดยพยายามอธิบายมายากลเหรียญทะลุกระจก แล้วเราก็เล่นปืนใหญ่ลม (Vortex Cannon) กัน

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมอยู่ที่นี่ ส่วนลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

ก่อนอื่นเด็กๆได้ดูมายากลในคลิปนี้ครับ เด็กๆดูกลก่อนแล้วพยายามอธิบายก่อนเฉลย คราวนี้เป็นกลเหรียญทะลุกระจกครับ:

กิจกรรมหัดอธิบายมายากลนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็น และหวังว่าเมื่อโตไปจะไม่ถูกหลอกง่ายๆครับ

เราเรียนรู้เกี่ยวกับการไหลของอากาศต่อจากสัปดาห์ที่ผ่านๆมา (การไหลของอากาศและน้ำบริเวณผิวโค้ง (Coandă effect) และสายลมคีบลูกโป่ง) คราวนี้เกี่ยวกับการที่อากาศพุ่งออกมาจากช่องเปิดแล้วชนกับอากาศรอบๆที่อยู่นิ่งๆ อากาศจะหมุนวนเป็นรูปโดนัทที่วิ่งออกไปได้ไกลๆ อากาศที่หมุนวนแบบนี้เรียกว่า Vortex Ring

นอกจากอากาศแล้ว ของไหลอื่นๆเช่นน้ำสามารถเกิดการหมุนวนและเคลื่อนที่ไกลๆแบบนี้ได้เหมือนกัน

ผมให้เด็กๆดูคลิปเหล่านี้ก่อน คลิปแรกคือการหมุนวนในน้ำ ฟองอากาศที่อยู่ในวงแหวนทำให้เราเห็นมันชัดขึ้น เราจะเห็นแมงกระพรุนติดไปกับการหมุนวน:

ให้ดูคลิปปลาโลมาเล่นกับวงแหวนพวกนี้ (กดเปิดใน YouTube นะครับ):

ผมให้เด็กๆดูบางส่วนของคลิปนี้ว่า Vortex Ring ทำงานอย่างไร มีภาพสโลโมชั่นให้เห็นควันในอากาศเคลื่อนตัว:

ผมให้ดูว่าถ้าใช้การระเบิดขับดันก๊าซออกมาเร็วมากๆ จะเกิดอะไรขึ้น:

จากนั้นผมก็สอนวิธีประดิษฐ์ของเล่นที่เรียกว่าปืนใหญ่ลม ที่สร้างวงแหวนลมวิ่งไปไกลๆ ดูวิธีทำดังในคลิปนี้ครับ:

สำหรับเด็กประถมปลาย ผมให้ดูบางส่วนของคลิปนี้ด้วย เป็นการทำวงแหวนในน้ำครับ:

เด็กประถมต้นได้เล่นของเล่นที่ผมทำให้ ส่วนประถมปลายได้ประดิษฐ์ของตัวเองกัน

บรรยากาศการเล่นครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.