บูมเมอแรงกระดาษ, ปืนลมขวดพลาสติก, ของเล่นพลังลม

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กๆมาครับ เด็กประถมหัดคิดแบบวิทยาศาสตร์โดยพยายามอธิบายมายากล ประถมต้นหัดทำของเล่นบูมเมอแรงกระดาษ ประถมปลายหัดทำปืนลมขวดพลาสติก อนุบาลสามเล่นของเล่นพลังลมเรียกว่า Strandbeest ครับ

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ กิจกรรมประถมคราวที่แล้วเรื่อง “ถ้วยบิน (Magnus Effect) ปืนทำงานอย่างไร, ของเล่นทำงานด้วยลม (Strandbeest)” ครับ ลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

เด็กประถมได้ดูมายากลนี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลัง แล้วดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อนครับ กลวันนี้คือทำให้เหรียญตกผ่านโต๊ะกระจกครับ:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ครับ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

จากนั้นผมก็สอนเด็กๆปฐมต้นทำบูมเมอแรงกระดาษแข็งเล่นกันครับ วิธีทำเป็นดังในคลิปนี้:

เด็กๆแยกย้ายกันประดิษฐ์และเล่นครับ:

สำหรับเด็กประถมปลาย ผมสอนให้ทำปืนลมขวดน้ำพลาสติก วิธีทำดังในคลิปครับ:

เด็กๆรู้วิธีทำแล้วก็แยกย้ายกันประดิษฐ์และเล่นครับ:

สำหรับเด็กอนุบาลสามแนะนำให้เด็กรู้จักกับ Strandbeest (= beach animal) ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/งานศิลปะโดยคุณ Theo Jansen มันประกอบด้วยท่อ PVC พลาสติกต่อกันแล้วเดินได้ด้วยพลังลมครับ

มีของเล่นเป็นชุด kit ที่เราเอามาต่อเล่นเองได้ดังในคลิปนี้ครับ:

ผมเอาตัวที่ต่อแล้วสองตัวมาให้เด็กๆสังเกตการทำงานและเล่นแข่งกันครับ:

One thought on “บูมเมอแรงกระดาษ, ปืนลมขวดพลาสติก, ของเล่นพลังลม”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.