ปืนใหญ่ลม! (Vortex Cannon!)

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กๆมาครับ เด็กประถมหัดคิดแบบวิทย์โดยพยายามอธิบายมายากล ได้ดูคลิปการทำงานของปืนใหญ่ลม (vortex cannon) แบบต่างๆ แล้วได้เล่นของจริงที่ผมประดิษฐ์ไว้ครับ

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ กิจกรรมประถมคราวที่แล้วเรื่อง “บูมเมอแรงกระดาษ, ปืนลมขวดพลาสติก, ของเล่นพลังลม” ครับ ลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

เด็กประถมได้ดูมายากลนี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลัง แล้วดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อนครับ กลวันนี้คือเสกคนมานั่งบนบัลลังค์ครับ:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ครับ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

จากนั้นผมก็ให้เด็กๆดูบางส่วนจากคลิปปืนใหญ่ลม (Vortex Cannon) เหล่านี้ครับ:

มีคลิปแนะนำอีกสองคลิปที่เด็กๆไม่ได้ดูเพราะเวลาจำกัดด้วยครับ:

จากนั้นผมก็อธิบายการประกอบและเล่นของเล่นพวกนี้:

จากนั้นเด็กๆก็แยกย้ายกันเล่นสนุกสนานจนหมดเวลาครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.