วิทย์ม.ต้น: Inability To Close Doors, วัดการตกของลูกบอลด้วย Tracker

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง Inability to close doors จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli ที่เรามักจะพยายามดำเนินชีวิตให้มีทางเลือกมากๆเสมอ บางครั้งทำให้เราไม่โฟกัสกับสิ่งที่ควรทำเท่าที่ควร ทางเลือกที่มีมากเกินไปอาจทำให้เราเสียเวลากับเรื่องที่ไม่สำคัญหรือไม่มีผลดีเท่าไร

จากนั้นเด็กๆก็ทำการทดลองถ่ายวิดีโอการตกของลูกบอลยาง ลูกปิงปอง และลูกปิงปองติดร่มชูชีพด้วยโปรแกรม Tracker ครับ (ตัวอย่างวิธีใช้ Tracker อยู่ที่นี่นะครับ)

เราพบว่าความเร็วการตกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราคงที่ประมาณ 10 เมตรต่อวินาทีต่อวินาที (= 10 m/s^2 หรือเท่ากับค่า g โดยประมาณ) แสดงว่าแรงต้านอากาศมีผลน้อยมากในการตกของลูกบอลทั้งสอง

กราฟความเร็วในแนวดิ่งของลูกปิงปองที่เวลาต่างๆ จะเห็นความเร็วการตกเร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยอัตราคงที่ ประมาณ 10 m/s^2 ที่เวลาประมาณ 0.53 และ 1.45 จะเห็นการกระเด้งของลูกปิงปองเมื่อตกถึงพื้นครับ
กราฟตำแหน่งในแนวดิ่งของลูกบอลยางเทียบกับเวลา

ต่อไปเอาถุงพลาสติกทำเป็นร่มชูชีพให้ลูกปิงปอง แรงต้านอากาศมากพอที่ทำให้ความเร็วสูงสุดในการตกเหลีอประมาณ 1.5-2 เมตรต่อวินาที ถ้าไม่มีร่มชูชีพความเร็วจะเพิ่มถึง 5 เมตรต่อวินาทีจากการตกมาประมาณ 1.8 เมตร

ความเร็วแนวดิ่งของลูกปิงปองติดร่มชูชีพ ตอนแรกจะตกเร็วขึ้นแล้วก็ตกด้วยความเร็วที่ไม่เพิ่มเพราะแรงต้านอากาศ

หน้าตาโปรแกรมตอนวิเคราะห์คลิปวิดีโอครับ:

ไฟล์วิดีโอและไฟล์ Tracker สามารถโหลดไปทดลองเปิดเองได้จากที่นี่ครับ

บรรยากาศกิจกรรมของเราครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.