กระสุนกระดาษ, เทรบูเชท์กระป๋อง, คอปเตอร์กระดาษ

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กๆมาครับ เด็กประถมต้นได้หัดคิดแบบวิทย์โดยพยายามอธิบายมายากล จากนั้นได้พยายามแก้โจทย์ส่งกระดาษชิ้นเล็กๆไปไกลๆ ในที่สุดก็ประดิษฐ์กระสุนกระดาษยิงด้วยหนังยาง เด็กประถมปลายหัดประดิษฐ์ของเล่นเทรบูเชท์กระป๋อง เด็กอนุบาลสามหัดประดิษฐ์ของเล่นคอปเตอร์กระดาษครับ

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ กิจกรรมประถมคราวที่แล้วเรื่อง “ทำของเล่น BALLISTA ลูกปิงปอง, คอปเตอร์กระดาษ” ครับ ลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

เด็กประถมต้นได้ดูมายากลนี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลัง แล้วดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อนครับ กลวันนี้ยืดแขนขาครับ:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ครับ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

จากนั้นผมตั้งโจทย์ให้เด็กๆคือตัดกระดาษออกมาชิ้นเล็กๆขนาด 2″x3″ แล้วให้เด็กคิดว่าจะทำให้มันลอยไปไกลๆอย่างไร เราตัดกระดาษแจกกันแล้วเด็กๆก็ไปลองทำกันครับ เด็กๆสังเกตว่ากระดาษขนาดเดียวกันถ้าพับหรือขยำให้เล็กๆจะลดแรงต้านอากาศ ทำให้ไปได้ไกลขึ้น ผมเอาหนังยางมาวางกองๆใกล้ๆเด็กจนเด็กหยิบไปดูว่าจะใช้อะไรได้ไหม บางคนเริ่มพยายามยิงกระดาษจากหนังยาง แล้วคนอื่นๆก็เริ่มเลียนแบบ ในที่สุดเด็กๆก็เริ่มพับกระดาษให้เล็กๆจะได้ต้านอากาศได้น้อยๆ แล้วพับเป็นตัว U จะได้เกี่ยวกับหนังยางได้ง่ายๆ จากนั้นก็ยืดหนังยางแล้วปล่อยกระดาษออกไปได้ๆไกลๆครับ ตอนหลังเลยเล่นยิงเป้าที่เป็นกระป๋องกัน:

สำหรับเด็กๆประถมปลาย ผมให้ดูเครื่องจักรสมัยโบราณที่ใช้ขว้างของหนักๆไปไกลๆเรียกว่าเทรบูเชท์ (Trebuchet)

เด็กๆได้สังเกตว่าเทรบูเชท์ทำงานอย่างไร คือมีการถ่วงน้ำหนักที่ปลายด้านสั้นของคาน และที่ปลายด้านยาวของคานจะเป็นที่ปล่อยกระสุนออกไปครับ ได้สังเกตว่าปลายด้านยาวของคานเคลื่อนที่เร็วกว่าด้านสั้น และที่ปลายด้านยาวมีเชือกที่ทำหน้าที่สะบัดให้กระสุนไปไกลขึ้นด้วยครับ

จากนั้นเด็กๆก็ดูวิธีประดิษฐ์เทรบูเชท์ของเล่นทำอย่างไร:

จากนั้นเด็กๆก็แยกย้ายกันสร้างและเล่นของเล่นกันครับ

ถ้าเด็กๆระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลันสนใจ สามารถดูคลิปนี้เกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณเทรบูเชท์ครับ:

สำหรับเด็กอนุบาลสาม ผมไปสอนวิธีทำของเล่นคอปเตอร์กระดาษครับ วิธีเหมือนในคลิปนี้นะครับ:

เด็กๆแยกย้ายกันประดิษฐ์และเล่นกันครับ:

One thought on “กระสุนกระดาษ, เทรบูเชท์กระป๋อง, คอปเตอร์กระดาษ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.