ทำของเล่น Ballista ลูกปิงปอง, คอปเตอร์กระดาษ

วันอังคารที่ผ่านมาผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กประถมและอนุบาลสามครับ เด็กประถมได้ประดิษฐ์และเล่น Ballista ลูกปิงปอง (ยิงลูกปิงปองด้วยถุงมือยาง) เด็กอนุบาลสามประดิษฐ์และเล่นคอปเตอร์กระดาษ

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ กิจกรรมประถมคราวที่แล้วเรื่อง “ดูคลิปจรวดและเล่นจรวดไม้ขีดไฟ” ครับ ลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

เด็กประถมต้นได้ดูมายากลนี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลัง แล้วดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อนครับ กลวันนี้คือทำให้คนลอยได้ครับ:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ครับ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

ผมสอนเด็กประถมต้นและประถมปลายให้ประดิษฐ์ของเล่นยิงลูกปิงปอง เป็นหลักการเดียวกับธนูและ Ballista ซึ่งเป็นอาวุธโบราณ ใช้พลังงานกล (จากมือและแขน) เก็บสะสมเป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่น (ในคันธนูที่โก่งหรือยางที่ยืด) และเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ครับ (ลูกธนูหรือลูกปิงปองที่วิ่งไปด้วยความเร็ว) ต้องย้ำเด็กๆว่ามันแรงมากถ้าใช้กระสุนเล็กๆ ห้ามยิงใส่กันเพราะอันตรายทำให้ตาบอดได้ สาเหตุที่ยิงลูกปิงปองก็เพราะมันเบาและใหญ่ต้านอากาศ ทำให้ไม่เร็วเกินไปนักครับ วิธีทำเป็นดังในคลิปนี้:

ปีนี้ผมให้เด็กๆเอาแกนกระดาษแข็งของม้วนเทปมาใช้แทนหลอดลูกแบดมินตันครับ เส้นผ่าศูนย์กลางแกนม้วนเทปประมาณ 3-3.5 นิ้วกำลังดี เด็กๆประกอบเสร็จแล้วก็เล่นยิงเป้ากันครับ:

สำหรับเด็กอนุบาลสาม ผมไปสอนวิธีทำของเล่นคอปเตอร์กระดาษครับ วิธีเหมือนในคลิปนี้นะครับ:

เด็กๆแยกย้ายกันประดิษฐ์และเล่นกันครับ:

One thought on “ทำของเล่น Ballista ลูกปิงปอง, คอปเตอร์กระดาษ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.