Tag Archives: ภาพยนตร์

วิดีโอเร็วและช้า (Time-lapse & Slow Motion)

อัลบั้มภาพการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ครับ

ถ้าสงสัยว่าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ https://witpoko.com/ นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอ่านในเมล์จะไม่เห็นวิดีโอครับ สำหรับบันทึกการสอนต่างๆในอดีตเข้าไปดูที่ http://atriumtech.com/sci_kids/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่อง “วิธีมองเห็นอากาศด้วย Schlieren Optics การทดลองแรงโน้มถ่วงเทียม” ครับ)

วันอังคารที่ผ่านมานี้ผมไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมครับ (อนุบาลสามบ้านพลอยภูมิติดธุระวันพ่อเลยไม่มีกิจกรรมครับ) วันนี้เด็กประถมต้นได้ดูวิดีโอเลี้ยงค้างคาวทารกเพื่อดูนิ้วมือค้างคาวที่ยาวเป็นโครงปีก และได้ดู “รถไฟ” ที่ทำจากถ่านไฟฉายแม่เหล็กและขดลวดทองแดง เด็กทั้งประถมต้นและปลายได้ดูวิดีโอเร็ว (time-lapse) และวิดีโอช้า (slow motion) เด็กๆได้เข้าใจว่า time-lapse เกิดจากการที่เราถ่ายภาพด้วยช่วงเวลาห่างๆแล้วมาฉายด้วยความเร็วปกติ 24-30 ภาพต่อวินาที ขณะที่ slow motion เกิดจากการที่เราถ่ายภาพเยอะๆ (เยอะกว่า 24-30) ในหนึ่งวินาทีแล้วมาฉายด้วยความเร็ว 24-30 ภาพต่อวินาทีครับ เราได้ทดลองถ่ายภาพสโลโมของคลื่นในขดสปริง ดูการสะท้อนของคลื่นในสปริง การตกของสปริง และเปรียบเทียบการกระเด้งของลูกบอลแบบต่างๆครับ

ผมให้เด็กๆประถมต้นดูวิดีโอน่ารักของลูกค้างคาว เพื่อสังเกตนิ้วมือและแขนของมันที่วิวัฒนาการเป็นปีกครับ: Continue reading วิดีโอเร็วและช้า (Time-lapse & Slow Motion)