วิทย์ม.ต้น: Decision Fatigue, ส่องกล้องจุลทรรศน์

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง decision fatigue จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli ที่การตัดสินใจแต่ละครั้งของเราต้องใช้พลังงาน ดังนั้นไม่ควรตัดสินใจอะไรสำคัญๆเมื่อหิวหรือเหนื่อย และพยายามลดการตัดสินใจที่ไม่สำคัญให้น้อยๆไว้ (เช่นไม่ค่อยเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าหรืออาหาร) จะได้มีพลังงานไว้ตัดสินใจสิ่งที่สำคัญกว่า

จากนั้นเด็กๆใช้เวลาที่เหลือทำสไลด์และส่องกล้องจุลทรรศน์กันครับ บรรยากาศและภาพ/คลิปที่เราถ่ายมาอยู่ที่นี่นะครับ:

ลิงก์เรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆสู้ภัยพิบัติ

วันนี้ผมบันทึกเสียงสั้นๆวิทยาศาสตร์ทั่วไปในรายการ Sci & Tech ที่วิทยุไทยพีบีเอสเรื่องเทคโนโลยีสู้ภัยพิบัติเลยเอาสรุปและลิงก์ที่ผู้สนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมมารวมไว้ที่นี่ครับ

สรุปคือ:

  1. มีการใช้ภาพและข้อมูลจากดาวเทียมเพื่อคาดการณ์ (เช่นทิศทางพายุ, ความชุ่มน้ำของดิน, การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิศาสตร์) ว่าอาจเกิดภัยพิบัติที่ใดในเวลาประมาณใด ข้อมูลต่างๆถูกประมวลด้วยซอฟท์แวร์หลายๆแบบ รวมถึงมีการพัฒนาระบบ AI ต่างๆมาช่วย
  2. ภาพและข้อมูลจากดาวเทียมใช้สำรวจพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลือต่างๆ
  3. ระบบสื่อสารที่ไม่ต้องใช้เครือข่ายรวมศูนย์เริ่มมีการใช้มากขึ้น เช่นโทรศัพท์มือถืออาจติดต่อกันโดยตรงและช่วยกันส่งข้อมูลไปมาแบบ Mesh Networking (การติดต่อแบบนี้มีประโยชน์ในกรณีระบบโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้)
  4. โปรแกรมต่างๆบนโทรศัพท์มือถือสามารถช่วยระบุตัวตน ตำแหน่ง และข้อมูลอื่นๆเช่นภาพถ่าย วิดีโอ และส่งข้อมูลเหล่านี้เข้าสู่ศูนย์ช่วยเหลือ
  5. มีการใช้โดรนและหุ่นยนต์ต่างๆเข้าสำรวจสถานที่ประสบภัย เพื่อสร้างแผนที่หน้างานและค้นหาผู้ประสบภัยที่ตกค้างตามที่ต่างๆ มีกล้องและเซนเซอร์ รวมถึงระบบสื่อสารกับผู้ประสบภัย
  6. มีระบบจ่ายไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่ ตั้งแต่ขนาดเล็กๆจนไปถึงระดับโรงไฟฟ้า
  7. มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งแล้วสรุปเป็นภาพและแผนที่เพื่อช่วยในการตัดสินใจต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีการวิจัยพวก Big Data และ AI ในเรื่องนี้ด้วย

ลิงก์น่าสนใจ:

ดาวเทียมญี่ปุ่นเพื่อถ่ายภาพภัยพิบัติ:

ประเมินความเสี่ยงแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น

ตัวอย่างการพัฒนา AI ช่วยดูภาพจากดาวเทียมเพื่อทำนายภัยพิบัติ:

ตัวอย่างการพัฒนา AI ช่วยเหลือบริเวณประสบภัย:

ใช้โซลาร์เซลล์และแบตเตอรี่จ่ายไฟฟ้า:

ตัวอย่างโปรแกรมให้ประชาชนช่วยรายงานเรื่องต่างๆ

ตัวอย่างการพัฒนาหุ่นยนต์ช่วยหาผู้ประสบภัย:

วิทย์ม.ต้น: วาดรูปในไพธอนด้วยเต่า (Turtle)

สัปดาห์นี้เด็กๆหัดใช้ Turtle ในไพธอนกันครับ เราค้นหาในเว็บเพื่อดูคำสั่งต่างและตัวอย่างที่เราเอามาทดลองใช้และแก้ไขกัน เด็กๆพยายามดัดแปลงให้เป็นภาพสวยๆหรือเขียนเป็นชื่อตัวเองกัน

ข้อมูลอ้างอิงว่า Turtle มีคำสั่งอะไรให้ใช้บ้าง

ตัวอย่างวิธีใช้ที่ Tutorial Points

ตัวอย่างวิธีใช้ที่ Simplified Python

คลิปวิธีใช้:

บันทึกกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กๆ อยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณครูเอาไปประยุกต์เล่นกับเด็กๆเยอะๆครับ :-)