วิทย์ประถมและอนุบาลสาม: เล่นมอเตอร์โฮโมโพลาร์เส้นลวด

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กประถมศูนย์การเรียนปฐมธรรมและเด็กอนุบาลสามบ้านพลอยภูมิครับ เด็กๆประถมหัดคิดแบบวิทย์โดยพยายามอธิบายมายากล เด็กๆทุกคนเล่นโฮโมโพลาร์มอเตอร์ที่ทำจากถ่านไฟฉาย แม่เหล็ก และลวดทองแดง บางคนที่สนใจก็เอาลวดไปดัดเองเล่นเองครับ

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมประถมอยู่ที่นี่ กิจกรรมอนุบาลอยู่ที่นี่ ส่วนลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

ก่อนอื่นเด็กๆประถมได้ดูมายากลเหล่านี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลัง แล้วดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อน วันนี้คือกุมารทองคิดเลข:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

ผมสอนเด็กๆประถมว่าเมื่อมีกระแสไฟฟ้าและแม่เหล็กอยู่ใกล้ๆกัน จะมีแรงกระทำกับกระแสไฟฟ้าในทิศทางที่ตั้งฉากกับทั้งทิศทางสนามแม่เหล็กและทิศทางกระแสไฟฟ้า ถ้าเราออกแบบขดลวดและแม่เหล็กให้อยู่ใกล้กันอย่างเหมาะสมก็สามารถทำให้ขดลวดหรือแม่เหล็กเคลื่อนที่ได้ หลักการนี้ถูกใช้ในการสร้างมอเตอร์ประเภทต่างๆ สร้างลำโพง และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและแม่เหล็กอีกหลายชนิด

วันนี้มาสอนวิธีทำมอเตอร์แบบแรกๆของโลกเรียกว่าโฮโมโพลาร์มอเตอร์ วิธีทำดังในคลิปครับ:

จากนั้นผมก็แจกขดลวดที่ดัดไว้แล้วให้เด็กๆเล่น สำหรับเด็กที่สนใจจะดัดลวดเอง ผมก็ตัดลวดแจกให้เด็กๆไปทดลองทำเอง พบว่าเด็กๆตั้งแต่อนุบาลสามถึงป.6 เล่นของเล่นนี้อย่างสนุกสนาน

ของเล่นอันนี้ทำง่ายเหมาะกับให้เด็กๆทดลองทำเล่นเอง เป็นการปลูกฝังให้เคยชินกับเรื่องแม่เหล็ก กระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.