Designing Your Life

เมื่อ 3 มีนาคม 2564 ได้เข้าไปคุยใน Club House (โดยได้รับเกียรติเชิญโดย TeamBa) เกี่ยวกับวิชา Design Your Life ซึ่งผมไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับวิชานั้นเลย ได้แต่แชร์ประสบการณ์ที่ผมมี ?

ผมจดหัวข้อที่ผมกล่าวถึงไว้ตรงนี้ เผื่อมีประโยชน์กับเด็กๆ นักศึกษา หรือคนหนุ่มสาวครับ:

Design Your Life

กิจกรรมเรียนรู้พยายามให้สนุก และสร้างนิสัยที่น่าจะมีประโยชน์ในอนาคต

สอนเด็กคิดแบบวิทย์โดยให้พยายามอธิบายมายากลต่างๆ

พยายามเข้าใจว่าธรรมชาติทำงานอย่างไร เข้าใจขบวนการต่างๆ

สงสัย หาคำอธิบาย เดาคำตอบ เช็คคำตอบ เช็คว่าคำตอบผิดไหม

ตั้งใจหาข้อมูลที่บอกว่าคำตอบเราผิด

หัดใช้ภาษาอังกฤษเรียนรู้เรื่องต่างๆ

ฝึกจดเอง สรุปเอง

หาข้อมูลเรียนรู้เอง ออกความเห็นคุยกันในห้องเรียน

เด็กโตหัดดูคลิปและสรุปเองเพื่อเตรียมทำกิจกรรมและการทดลองในครั้งต่อไป

ฝึกวิจารณญาณว่าอะไรเชื่อถือได้เพราะอะไร หลักฐานสนับสนุน หลักฐานโต้แย้ง

รู้จัก confirmation bias, survivorship bias และ cognitive biases อื่นๆ

ฝีกฝนให้มีตรรกะ 

Unknown มากมาย  ถ่อมตัวเสมอ เราไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไรหรอก

เราอาจเข้าใจอะไรผิดได้เสมอ ต้องอาศัยข้อมูลบ่งชี้ พยายามทำตัวให้หลุดจาก confirmation bias

พยายามศึกษาว่าใครทำอะไรแล้วเจ๊ง 

ศึกษาว่าใครทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จอาจไม่ค่อยช่วยอะไร

ถ้าศึกษาว่าใครเจ๊งอย่างไรเราน่าจะมีโอกาสรอดมากขึ้น

ชีวิตมันไม่ค่อยเป็นไปตามแผน

โชค เป็นปัจจัยใหญ่

แต่เราก็ต้องเตรียมตัวในส่วนที่เตรียมทำได้ให้ดีๆ มีพื้นฐานต่างๆให้แน่น

คิดบ่อยๆว่าสิ่งที่เราทำจะทำให้เราเข้าใกล้หรือห่างจากเป้าหมายของเรา

ถ้าห่างขึ้นเรื่อยๆอาจต้องหาทางอื่น

กฎ 80-20 ผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากของที่เราทำไม่กี่อย่าง

แต่เราไม่รู้หรอกว่าอันไหน ดังนั้นทำตัวไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีศักยภาพบ่อยๆเท่าที่ทำได้ แต่ห้ามตาย ห้ามเจ๊ง

จินตนาการว่าอนาคตจะมีอะไรดีๆได้บ้าง แล้วก็ไปทำ หรือไปออมหรือไปลงทุนในสิ่งต่างๆนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.