วิทย์ม.ต้น: หัดไพธอน (Lists, permutations), หัดใช้ TRACKER

1. คลาสรุ่นพี่ เรียน Python จากหนังสือฟรีบนเว็บชื่อ Automate the Boring Stuff with Python โดยเขียนโปรแกรมใน Mu-Editor เราคุยกันเรื่อง Lists และ ทดลองเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ list เช่น len, การ index, append, pop, การเอา list มารวมกัน, sort, การเปลี่ยน list เป็น tuple และ set และเปลี่ยนกลับ, การใช้ in และ not in, การใช้ count, join, split

2. เฉลยการบ้านสัปดาห์ที่แล้ว:

def convert_C_to_F(c):
  "แปลงอุณหภูมิ c เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์"
  return c*9/5+32

def convert_F_to_C(f):
  "แปลงอุณหภูมิ f ฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส"
  return (f-32)*5/9
  
def GCD(a,b):
  "หา ห.ร.ม. ของ a และ b"
  #Euclid GCD algorithm
  while(a != b):
    if b > a:
      a, b = b, a

    a, b = a-b, b

  return(a)

3. แนะนำให้เด็กๆรู้จัก itertools.permutations มาลองหาความน่าจะเป็นที่เลขเจ็ดหลักที่มีเลข 1-7 ครบทุกตัวสามารถหารด้วย 11 ลงตัว (มีวิธีทำด้วยมือที่แสดงว่าความน่าจะเป็น = 4/35)

#ดูว่าเลข 7 หลักที่เอาเลข 1,2,3..,7 มาเรียงกันแบบไม่ซ้ำกัน
#จะหารด้วย 11 ลงตัวกี่ตัว
#มีวิธีทำด้วยมือที่แสดงว่าความน่าจะเป็นที่จะหารด้วย 11 ลงตัว
#เท่ากับ 4/35

import itertools

digits = []
for d in range(1,8):
  digits.append(str(d))

total = 0
divisible = 0

for i in itertools.permutations(digits):
  total = total + 1
  #print(i)
  number = int("".join(i))
  #print(i, number)
  if number % 11 == 0:
    print(number)
    divisible = divisible + 1

print("Total numbers: " + str(total))
print("Divisible by 11: " + str(divisible))


4. การบ้านสัปดาห์นี้คือไปอ่านบทต่อไปเรื่อง Dictionaries

5. คลาสรุ่นน้องหัดใช้โปรแกรม Tracker โดยดาวน์โหลดและติดตั้งจาก https://physlets.org/tracker/ เราถ่ายวิดีโอการตกของลูกบาสแล้วให้ Tracker บันทึกตำแหน่งดู วิธีใช้ก็เหมือนๆกับที่ผมบันทึกไว้ที่คลิปนี้ครับ:

วิดีโอและไฟล์ .trk ดาวน์โหลดได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.