วิทย์ม.ต้น: หัดไพธอน (Functions), รู้จัก Tracker, ดูลูกตุ้มทราย, หัด Scratch (วาด Lissajous Figures)

1. คลาสรุ่นพี่ เรียน Python จากหนังสือฟรีบนเว็บชื่อ Automate the Boring Stuff with Python โดยเขียนโปรแกรมใน Mu-Editor เราคุยกันเรื่อง Functions และหัดเขียนฟังก์ชั่นง่ายๆในชั้นเรียนกัน เช่น:

def add(a,b):
  "บวก a และ b เข้าด้วยกัน"
  return a+b
  
def หารลงตัว(a,b):
  "เช็คว่า a หารด้วย b ลงตัวหรือไม่"
  if a % b == 0:
    return True
  else:
    return False
  
def number_of_digits(x):
  "บอกว่าเลขจำนวนเต็มบวก x มีกี่หลัก"
  xstr = str(x)
  return len(xstr)
  
def contain_digit(a,b):
  "ดูว่ามีเลขโดด b ในจำนวนเต็มบวก a หรือไม่"
  astr = str(a)
  bstr = str(b)
  return bstr in astr
  
def contain_digit_1(a,b):
  "ดูว่ามีเลขโดด b ในจำนวนเต็มบวก a หรือไม่"
  return str(b) in str(a)
  
def contain_1_to_n(a):
  "a เป็นจำนวนเต็ม n หลัก, เช็คว่า a มีเลขโดด 1, 2, 3,..., n ครบหรือไม่"
  num_digits = number_of_digits(a)
  for digit in range(1,num_digits+1):
    #print("digit = " + str(digit))
    if not contain_digit(a,digit):
      return False
      
  return True

2. การบ้านรุ่นพี่คือไปอ่านบทที่ 4 เรื่อง Lists ในหนังสือ Automate the Boring Stuff with Python และ เขียนฟังก์ชั่นเหล่านี้ให้ทำงานได้ถูกต้อง:

def convert_C_to_F(c):
  "แปลงอุณหภูมิ c เซลเซียสเป็นฟาเรนไฮต์"
  pass
def convert_F_to_C(f):
  "แปลงอุณหภูมิ f ฟาเรนไฮต์เป็นเซลเซียส"
  pass
  
def GCD(a,b):
  "หา ห.ร.ม. ของ a และ b"
  #Euclid GCD algorithm
  pass

3. คลาสรุ่นน้องได้เห็นว่ามีโปรแกรมชื่อ Tracker (https://physlets.org/tracker/) ที่สามารถใช้วัดการเคลื่อนที่ต่างๆจากวิดีโอได้ เช่นวันนี้เอาคลิปลูกแก้ววิ่งเป็นวงกลมในกาละมังจากการเล่นวันพุธมาดูกัน จะเห็นว่าการเคลื่อนที่ในแนวตั้ง (แกน y) และแนวนอน (แกน x) จะเป็นคลื่น (พวก sine, cosine):

4. ได้ดูลูกตุ้มทรายแกว่ง และรู้จัก Lissajous Figures

5. ดูตัวอย่าง Scratch ว่าวาดรูปพวก Lissajous Figures อย่างไร แล้วดัดแปลงทดลองเอง:

6. เด็กๆดูคลิป Moire Pattern และหาใน Scratch ว่าทำอย่างไร:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.