วิทย์ประถม: แม่แรงหลอดฉีดยา, วิทย์อนุบาล: คอปเตอร์กระดาษ

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กประถมและอนุบาลสามมาครับ เด็กประถมหัดคิดแบบวิทยาศาสตร์โดยพยายามอธิบายมายากล และได้รู้จักแม่แรงที่ทำจากหลอดฉีดยาสองขนาด เด็กอนุบาลหัดทำคอปเตอร์กระดาษ

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมประถมอยู่ที่นี่ กิจกรรมอนุบาลสามอยู่ที่นี่ ส่วนลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

ก่อนอื่นเด็กประถมได้ดูมายากลสั้นๆสองอันนี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลัง แล้วดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อน กลวันนี้คือเสกดอกไม้ออกมาจากถาด และเสกวิทยุให้หายไปครับ:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

สำหรับเด็กประถม ผมอธิบายเรื่องแม่แรงไฮดรอลิคซึ่งเป็นเรื่องเครื่องทุ่นแรงแบบหนึ่งที่อาศัยความจริงของธรรมชาติที่ว่าของเหลวนั้นจะมีขนาดค่อนข้างคงที่เมื่อเราพยายามบีบอัดมัน (ไม่เหมือนกับก๊าซที่เราสามารถบีบอัดให้มีขนาดเล็กลงมากๆได้) ถ้าเราเอากระบอกลูกสูบ (หรือหลอดเข็มฉีดยาพลาสติก) ที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดต่างกันมาสองอัน แล้วใส่น้ำเข้าไปในหลอดหนึ่งหลอดแล้วต่อสายยาง(ที่ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว)ระหว่างหลอดทั้งสอง แล้วเรากดหลอดที่มีหน้าตัดเล็กกว่าด้วยแรงขนาดหนึ่ง หลอดที่มีหน้าตัดใหญ่กว่าจะสามารถยกของที่หนักกว่าแรงที่เราที่เรากดได้ ถ้าหลอดใหญ่มีขนาดหน้าตัดใหญ่เป็น A เท่าของหน้าตัดหลอดเล็ก แรงที่เรากดที่หลอดเล็กก็จะถูกขยายเป็น A เท่าที่หลอดใหญ่ด้วย หลักการนี้ถูกนำไปสร้างแม่แรงยกรถ เครื่องเจาะถนน ตัวจับเบรกรถและเบรกรถจักรยาน ฯลฯ (ผมเคยบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้วยแล้วในอดีตที่ https://witpoko.com/?p=3502 ซึ่งจะมีรายละเอียดแตกต่างไปบ้างครับ)

วิดีโอวิธีทำครับ:

จากนั้นเด็กๆก็ทดลองเล่นกันครับ:

ผมเคยบันทึกกิจกรรมนี้ไว้ในช่องเด็กจิ๋ว & ดร. โก้ด้วยครับ:

สำหรับเด็กอนุบาลสาม ผมไปสอนวิธีทำของเล่นคอปเตอร์กระดาษครับ วิธีเหมือนในคลิปนี้นะครับ:

ผมเคยอัดคลิปวิธีทำไว้ในช่องเด็กจิ๋ว & ดร.โก้ครับ:

พอเด็กๆรู้วิธีก็แยกย้ายกันประดิษฐ์และเล่นคอปเตอร์กระดาษกันครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.