วิทย์ม.ต้น: ประมาณจำนวนเซลล์ในร่างกาย, จัดเรียงข้อมูลในสเปรดชีต, การใช้ $ อ้างอิงตำแหน่งในสเปรดชีต, Metric Prefix

วิทย์ม.ต้นวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องครับ

1. ผมให้เด็กประมาณจำนวนเซลล์ในร่างกาย ให้ลองหาตัวเลขที่นักวิจัยประมาณจำนวณเซลล์ และที่สำคัญให้พยายามเข้าใจว่าทำไมนักวิจัยถึงได้คำตอบประมาณแบบนั้น

2. เด็กๆประมาณจำนวนเซลล์โดยกลุ่มหนึ่งพยายามหาปริมาตรเฉลี่ยของเซลล์ (ประมาณพิโคลิตร) อีกกลุ่มหนึ่งพยายามหามวลเฉลี่ยของเซลล์ (ประมาณนาโนกรัม) แล้วก็เทียบกับปริมาตรของร่างกาย (โดยประมาณว่าร่างกายเราลอยน้ำปริ่มๆ) หรือเทียบกับมวลของร่างกายเป็นกิโลกรัม ได้คำตอบจำนวนเซลล์ในร่างกายอยู่ในช่วง 10^13 ถึง 10^14 ทั้งสองแบบ เด็กๆได้รู้จักการคูณเลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันด้วย (ในที่นี้ฐานคือ 10)

3. ในหลายๆบทความที่เด็กๆหาในอินเทอร์เน็ต นักวิจัยจะประมาณได้ประมาณ 30 x 10^12 ถึง 50 x 10^12 เช่นที่ “An Estimation of the Number of Cells in the Human Body” ที่ได้ 3.7 x 10^13

4. เด็กๆรู้จัก metric prefix พวกกิโล เมกะ กิกะ มิลลิ ไมโคร นาโน

จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Metric_prefix

5. เด็กๆส่งการบ้านเรื่องสเปรดชีตปฏิทินจักรวาล (cosmic calendar) จากศุกร์ที่แล้ว จึงได้เรียนรู้เรื่องการจัดเรียงข้อมูล (sort) เช่นวิธีสำหรับ Excel ดูได้ที่นี่ วิธีสำหรับ Google Sheets ดูได้ที่นี่

6. เมื่อเด็กๆทำการ copy/paste สูตรต่างๆ จึงได้ทำความรู้จักกับการใช้เครื่องหมาย $ อ้างอิงตำแหน่งในสเปรดชีตเพื่อไม่ให้สูตรผิดจากความต้องการของเรา (ภาษาอังกฤษเรียกว่า absolute reference, relative reference, และ mixed reference คำอธิบายภาษาไทยดูได้ที่นี่เป็นต้น)

7. เด็กม.2 ได้รู้จักเซลล์ HeLa ที่เป็นเซลล์มะเร็งจากคุณ Henrietta Lacks ที่นักวิจัยใช้ศึกษาเซลล์มนุษย์ และได้ฟังคร่าวๆว่าเรารู้ได้อย่างไรว่า DNA เป็นเกลียว (ดูจากการฉายแสง X-ray แล้วดูว่าแสงวิ่งออกมาในทิศทางไหน, X-ray diffraction)

8. เด็กๆได้เห็นหนังสือ “Cell Biology by the Numbers” ที่มีข้อมูลตัวเลขต่างๆเกี่ยวกับเซลล์มารวบรวมไว้เผื่อใครสนใจด้านชีววิทยาในอนาคต

9. การบ้านวันศุกร์หน้าเด็กม.1 คือให้ไปหัดใช้สเปรดชีตเช่น Excel หรือ Google Sheets เพิ่มเติม ส่วนเด็กม.2 ให้ไปหาทางใช้ Google Sheets ดึงราคาหุ้นต่างๆมาดู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.