วิทย์ม.ต้น: Contagion Bias, ระยะทางในอวกาศ, กำเนิดสิ่งมีชีวิต

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง contagion bias จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli  ที่คนเรามักให้ความสำคัญกับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่เราชอบหรือเกลียดทั้งๆที่ไม่ควรจะให้ความสำคัญ

จากนั้นเด็กได้ดูเว็บ If the Moon is Only One Pixel: A Tediously Accurate Scale Model of the Solar System เพื่อให้ซาบซึ้งระยะทางระหว่างดาวเคราะห์ในระบบสุริยะและความกว้างใหญ่ไพศาลของอวกาศ

เด็กๆได้ดูคลิปเปรียบเทียบความเร็วแสงเมื่อต้องเดินทางระหว่างดวงดาวดังนี้ครับ:

ผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตและขบวนการวิวัฒนาการนิดหน่อยเป็นส่วนหนึ่งของ threshold 5 ของ Big History Project ครับ

คลิปเกี่ยวกับการเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตที่เข้าใจง่ายครับ:

ถ้ามีเวลาเด็กๆควรลองอ่าน overview เรื่องการเกิดสิ่งมีชีวิตดูที่นี่ และลองรีวิวเรื่องการวิวัฒนาการที่เคยบันทึกไว้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.