วิทย์ม.ต้น: Decision Fatigue, ส่องกล้องจุลทรรศน์

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง decision fatigue จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli ที่การตัดสินใจแต่ละครั้งของเราต้องใช้พลังงาน ดังนั้นไม่ควรตัดสินใจอะไรสำคัญๆเมื่อหิวหรือเหนื่อย และพยายามลดการตัดสินใจที่ไม่สำคัญให้น้อยๆไว้ (เช่นไม่ค่อยเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าหรืออาหาร) จะได้มีพลังงานไว้ตัดสินใจสิ่งที่สำคัญกว่า

จากนั้นเด็กๆใช้เวลาที่เหลือทำสไลด์และส่องกล้องจุลทรรศน์กันครับ บรรยากาศและภาพ/คลิปที่เราถ่ายมาอยู่ที่นี่นะครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.