ลิงก์ข้อมูลเรื่อง AI และเกษตรกรรม

วันนี้ผมบันทึกเสียงสั้นๆเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปในรายการ Sci & Tech ที่วิทยุไทยพีบีเอสเรื่อง AI (ปัญญาประดิษฐ์, Artificial Intelligence) กับเกษตรกรรม สรุปคือ มีการประยุกต์ใช้ AI ในเกษตรกรรมสามด้านใหญ่ๆคือ 1. เครื่องจักรฉลาดแทนแรงงานคน, 2. วัดและเก็บข้อมูลดิน/น้ำ/ปัจจัยการผลิตและผลผลิต, 3. เก็บข้อมูลและทำนายลมฟ้าอากาศเพื่อการเพาะปลูก เลยเอาลิงก์ที่ผู้สนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมมารวมไว้ที่นี่ครับ:

ตัวอย่างเครื่องจักรฉลาดที่ทำงานด้านเกษตรกรรมครับ:

ต้นแบบเครื่องจักรกำจัดวัชพืชโดยไม่ใช้สารพิษ:

เครื่องจักรที่พ่นยาฆ่าวัชพืชจำนวนน้อยๆโดยเล็งไปที่วัชพืชโดยตรง:

เทรนด์ที่เป็นไปได้ของเกษตรกรรมในอนาคตแบบหนึ่ง:

Smart Farming ในเอเชียครับ

บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรที่น่าสนใจครับ

โครงการใช้ AI เพิ่มผลผลิตที่อินเดียครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.