ร่างกายของเรา, คิดวิธีหาปริมาณอากาศหายใจ

ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กๆมาครับ เด็กๆได้หัดคิดแบบวิทย์โดยพยายามอธิบายมายากล ประถมต้นได้รู้จักเว็บ zygotebody.com เพื่อดูส่วนประกอบของร่างกาย ประถมปลายได้คิดหาทางวัดปริมาณอากาศที่เราหายใจแต่ละครั้ง

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมต่างๆอยู่ที่นี่นะครับ กิจกรรมประถมคราวที่แล้วเรื่อง “เจาะลูกโป่งดู Laminar flow, ปี่หลอดพลาสติก” ครับ ลิงก์รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

ก่อนอื่นเด็กประถมได้ดูมายากลนี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลังนะครับ ไว้ดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อนครับ กลวันนี้คือกลเหรียญล่องหน:

และกลเลือกดินสอสี:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ครับ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

ต่อจากนั้นเด็กๆประถมต้นก็ได้รู้จักเว็บแสดงส่วนประกอบต่างๆของร่างกายชื่อ Zygote Body ครับ หน้าตาเว็บจะเป็นอย่างนี้:

ผมเล่าให้เด็กๆฟังว่าเรามีระบบเส้นเลือดที่เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกาย มีระบบประสาทที่มีสัญญาณไฟฟ้าวิ่งไปมาระหว่างสมองและอวัยวะต่างๆ เล่าให้เด็กๆฟังว่าเราอาจตายได้อย่างไรบ้าง เช่นถ้าเส้นเลือดฉีกขาดแล้วเลือดไหลออกมาเราก็จะไม่มีเลือดวิ่งไหลเวียนในร่างกาย หรือถ้ามีไฟฟ้ามากพอวิ่งผ่านหัวใจเรา ไฟฟ้านั้นจะทำให้สัญญาณไฟฟ้าที่กระตุ้นให้หัวใจเต้นแปรปรวนไป แล้วหัวใจก็จะหยุดเต้น

สำหรับเด็กประถมปลายผมให้เด็กๆคิดว่าเราจะวัดปริมาณอากาศที่เราหายใจในแต่ลมหายใจอย่างไร เด็กๆให้วัดปริมาตรร่างกายของเราตอนหายใจเข้าเปรียบเทียบกับหายใจออก (เช่นอาจไปแช่น้ำแล้วหายใจเข้า-หายใจออก แล้วดูระดับน้ำที่เปลี่ยน) มีไอเดียว่าให้เป่าลมเข้าถุงดูว่ากี่ครั้งถึงจะเต็ม เด็กๆบางคนเห็นอุปกรณ์ขวดพลาสติกที่ผมเตรียมไปจึงเดาว่าเป่าใส่ขวดได้ไหม วันนี้ผมเลยให้เด็กๆทดลองวัดลมหายใจโดยให้เป่าแทนที่น้ำในขวดอย่างนี้ครับ:

เด็กๆแยกย้ายกันทดลองและจดขนาดลมหายใจของตนกันครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.