วิทย์ม.ต้น: หัดต่อภาพทำ Collage ด้วย Pillow กัน

วันศุกร์ที่ผ่านมาเด็กๆหัดใช้ Pillow ต่ออีกครับ ครั้งที่แล้วต่อภาพสองภาพในแนวตั้งและแนวนอนได้แล้ว คราวนี้ลองต่อหลายๆภาพเข้าด้วยกันเป็น Collage เล่นดู การบ้านเด็กๆคือให้ไปพยายามรวมภาพเข้าด้วยกันให้ดูดีๆ หรือไม่ก็สร้างออกมาทีละหลายๆภาพแล้วเลือกเอาครับ

ตัวอย่างการใช้ Pillow ให้เด็กศึกษาเพิ่มเติมมีเช่นที่ https://automatetheboringstuff.com/chapter17/ และ https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/tutorial.html

ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับ Pillow ไว้ทำความเข้าใจให้ลึกขึ้น: https://pillow.readthedocs.io/en/stable/handbook/concepts.html

วิธีสลับของหรือเลือกของแบบสุ่มดูได้จากลิงก์เหล่านี้ครับ: https://pynative.com/python-random-shuffle/ และ https://pynative.com/python-random-choice/ และดูลิงก์ https://docs.python.org/3/library/random.html สำหรับฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการสุ่มต่างๆใน Python

สามารถดาวน์โหลด Jupyter Notebook ที่มีตัวอย่างโค้ดได้ที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.