วิทย์ม.ต้น: ใช้ Python ทำงานโดยเปิดไฟล์แล้วอ่านทีละบรรทัด

วันนี้เด็กๆม.ต้นหัดใช้  Python อ่านข้อมูลจากไฟล์เพื่อทำงานครับ เทคนิควันนี้คือเปิดไฟล์แล้วอ่านข้อมูลมาทีละบรรทัด แล้วทำงานกับบรรทัดนั้นๆ เป็นวิธีที่ใช้บ่อยๆในงานหลายๆอย่างครับ ตัวอย่างวันนี้เราเปิดไฟล์ที่มีคำศัพท์ภาษษาอังกฤษสองแสนกว่าคำ โดยแต่ละบรรทัดจะมีคำหนึ่งคำ มีตัวอย่างการใช้ตัวแปรประเภท dictionary เพื่อลดจำนวนครั้งของการอ่านไฟล์ และตัวอย่างหน้าตาผลลัพธ์ที่เหมาะให้โปรแกรมอื่นๆเอาข้อมูลไปใช้ต่อ หน้าตา Jupyter Notebook เป็นอย่างนี้ครับ:

ท่านสามารถเปิดดู Notebook ได้ที่  http://nbviewer.jupyter.org/urls/witpoko.com/wp-content/uploads/2018/11/หัดอ่านไฟล์.ipynb หรือจะโหลดไปเล่นเองที่เครื่องก็โหลดจากที่ https://witpoko.com/wp-content/uploads/2018/11/หัดอ่านไฟล์.ipynb นะครับ ถ้าจะเล่นเองต้องมีไฟล์คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เช่นถ้ามี macOS ไฟล์ก็จะอยู่ที่ /usr/share/dict/words ถ้าไม่มีก็สามารถไปหาได้ที่ https://github.com/dwyl/english-words/ เป็นต้นครับ

 

One thought on “วิทย์ม.ต้น: ใช้ Python ทำงานโดยเปิดไฟล์แล้วอ่านทีละบรรทัด”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.