วิทย์ม.ต้น: “อะไรอธิบายถึงความรุ่งเรืองของหมู่มนุษย์”, เล่นมอเตอร์ฟาราเดย์

วันนี้เด็กๆม.ต้นดูคลิปที่ Yuval Noah Harari พูดเกี่ยวกับ “อะไรอธิบายถึงความรุ่งเรืองของหมู่มนุษย์” (“What explains the rise of humans?”) ครับ เด็กๆได้เข้าใจเรื่องจินตนาการร่วมกันของคนหมู่มากทำให้จินตนาการนั้นกลายเป็น “เรื่องจริง” ขึ้นมาสำหรับคนหมู่นั้น 

ดูคลิปที่ https://www.english-video.net/v/th/2307 นะครับ
ดูคลิปที่ https://www.english-video.net/v/th/2307 นะครับ

พอดูและคุยกันเสร็จเด็กๆก็เล่นมอเตอร์ฟาราเดย์ครับ เมื่อปี 1821 ไมเคิล ฟาราเดย์ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เปลี่ยนไฟฟ้าให้เป็นการเคลื่อนไหว (หรือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล) และเรียกสิ่งประดิษฐ์นี้ว่ามอเตอร์

มอเตอร์ตัวแรกของฟาราเดย์ทำงานโดยอาศัยหลักการที่ว่าแรงที่แม่เหล็กกระทำกับกระแสไฟฟ้าจะอยู่ในทิศทางที่ตั้งฉากกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าและทิศทางของสนามแม่เหล็ก ถ้าวางลวดที่นำกระแสไฟฟ้าให้อยู่ในแนวที่เหมาะสม แรงจะทำให้ลวดเคลื่อนที่ไปรอบๆแท่งแม่เหล็ก

ตัวอย่างการจำลองมอเตอร์แบบที่ฟาราเดย์เคยทำสามารถดูได้ที่คลิปนี้ครับ:

แต่แบบที่เราทำกันวันนี้เป็นมอเตอร์แบบที่ทำให้ง่ายขึ้นอีกโดยอาศัยแม่เหล็กที่ผิวนำไฟฟ้าได้มาเป็นส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้า ไม่ต้องอาศัยสารละลายนำไฟฟ้าแบบดั้งเดิม หน้าตาเป็นแบบนี้ครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.