1, 11, 21, 1211, 111221 แล้วอะไรต่อไปเอ่ย

เฉลยที่นี่

ผมสงสัยว่าจำนวนหลัก (หน่วย สิบ ร้อย พัน …) ในพจน์ที่ N จะใหญ่ประมาณ 1.324N นั่นก็คือพจน์ที่ N จะยาวขึ้นเร็วมากๆๆๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.