1, 11, 21, 1211, 111221 แล้วอะไรต่อไปเอ่ย

เฉลยที่นี่

(เฉลยสั้นๆว่าตัวต่อไปให้อ่านตัวปัจจุบันดังๆว่ามีเลขอะไรกี่ตัวครับ เช่นตัวปัจจุบันคือ 1 ตัวต่อไปก็อ่านว่า หนึ่งหนึ่ง (มีหนึ่งหนี่งตัว) เขียนว่า 11
ตัวต่อไปอ่านว่า สองหนึ่ง (มีหนึ่งสองตัว) เขียนว่า 21
ตัวต่อไปอ่านว่า หนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง (มีเลขสองหนึ่งตัว ตามด้วยเลขหนึ่งหนึ่งตัว) เขียนว่า 1211ตัวต่อไปอ่านว่า หนึ่งหนึ่ง หนึ่งสอง สองหนึ่ง (มีเลขหนึ่งหนึ่งตัว ตามด้วยเลขสองหนึ่งตัว ตามด้วยเลขหนึ่งสองตัว))

ผมสงสัยว่าจำนวนหลัก (หน่วย สิบ ร้อย พัน …) ในพจน์ที่ N จะใหญ่ประมาณ 1.324N นั่นก็คือพจน์ที่ N จะยาวขึ้นเร็วมากๆๆๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.