วิธีบังคับตนเองให้ตัดสินใจโดยโยนหัวก้อย

ตอนผมเป็นเด็กผมได้เจอกับกลอนบทนี้โดย Piet Hein และผมใช้วิธีนี้ในการบังคับให้ตนเองตัดสินใจหลายครั้งแล้ว สรุปก็คือถ้าเรามีสองทางเลือกที่เราไม่แน่ใจว่าจะเลือกอันไหน ให้โยนเหรียญหัวก้อย แต่ไม่ใช่เพราะจะดูผลหัวหรือก้อย แต่ให้สังเกตว่าเราอยากให้ออกหัวหรือก้อย:

Whenever you’re called on to make up your mind,
and you’re hampered by not having any,
the best way to solve the dilemma, you’ll find,
is simply by spinning a penny.
No — not so that chance shall decide the affair
while you’re passively standing there moping;
but the moment the penny is up in the air,
you suddenly know what you’re hoping.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.