Tag Archives: resonance

ไปคุยกับเด็กๆเรื่องการสั่นการแกว่งและเล่นกับเลเซอร์นิดหน่อย

 
อัลบั้มภาพการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ครับ

ถ้าสงสัยว่าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ https://witpoko.com/ นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอ่านในเมล์จะไม่เห็นวิดีโอครับ

(คราวที่แล้วเรื่อง “คุยกับเด็กๆเรื่องฟ้าผ่า ไม้แป๊ะยุง กระโดดจากอวกาศ และกลขวดแตก” อยู่ที่นี่ครับ)

วันอังคารที่ผ่านมานี้ผมไปสอนเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและกลุ่มบ้านเฟิร์นครับ วันนี้เราคุยกันเรื่องการสั่นและการแกว่งครับ แต่สำหรับระดับประถมขณะที่เรารอเพื่อนๆให้มาครบก่อนผมเอาเลเซอร์มาให้เด็กๆดูด้วยครับ

ผมให้เด็กๆสังเกตสิ่งต่างๆสั่นหรือแกว่งก่อนครับ เริ่มด้วยเอาไม้บรรทัดอลูมิเนียมมาพาดกับโต๊ะให้ปลายข้างหนึ่งยื่นออกมาจากโต๊ะ และกดส่วนที่อยู่บนโต๊ะให้แน่นๆ จากนั้นก็กดปลายที่ยื่นออกมาจากโต๊ะแล้วปล่อยให้มันสั่น เมื่อไม้บรรทัดสั่น เด็กๆก็จะได้ยินเสียง ถ้าเราขยับไม้บรรทัดให้ส่วนที่ยื่นออกมาจากโต๊ะมีความยาวต่างกัน เสียงที่เด็กๆได้ยินก็จะเปลี่ยนไปด้วย

เด็กๆรู้จักเสียงสูงเสียงต่ำและสังเกตได้ว่าเวลาไม้บรรทัดยื่นมาเยอะๆแล้วสั่น เสียงจะต่ำ ถ้ายื่นมาน้อยๆแล้วสั่น เสียงจะสูง ผมถามเด็กๆว่าเสียงมันเกิดได้อย่างไร เด็กๆบางคนตอบได้ว่าเพราะอากาศสั่นจากการที่ไม้บรรทัดสั่น ผมเสริมว่าเวลาไม้บรรทัดยื่นมาเยอะๆมันจะสั่นช้ากว่าเวลามันยื่นออกมาน้อยๆ จำนวนครั้งที่มันสั่นต่อหน่วยเวลาเช่นเป็นครั้งต่อวินาทีเรียกว่าความถี่ เวลามันสั่นจำนวนครั้งเยอะๆความถี่ก็เยอะ อากาศรอบๆก็สั่นด้วยความถี่เยอะ และหูเราฟังได้ว่ามันเป็นเสียงสูง ถ้าสั่นด้วยความถี่ต่ำๆหูเราก็จะเรียกมันว่าเสียงต่ำ

จากนั้นผมก็เอาไม้บรรทัดสั้นและไม้บรรทัดยาวที่เจาะรูที่ปลายข้างหนึ่งมาแกว่งโดยเอาแขวนไม้บรรทัดที่รูที่เจาะไว้ เด็กๆจะเห็นว่าไม้บรรทัดที่สั้นกว่าจะแกว่งด้วยความถี่สูงกว่าไม้บรรทัดที่ยาวกว่า

แกว่งไม้บรรทัดที่สั้นยาวต่างกันอย่างนี้ครับ

Continue reading ไปคุยกับเด็กๆเรื่องการสั่นการแกว่งและเล่นกับเลเซอร์นิดหน่อย