Tag Archives: James Randi

ทำไมการดูชะตาชีวิตด้วยวันเดือนปีเกิดจึงไม่น่าจะทำได้

สมมุติว่าหมอดูสามารถดูชะตาชีวิตด้วยวันเดือนปีเกิดได้ แสดงว่าหมอดูสามารถใช้ฟังค์ชัน f(d) ที่รับค่าวันเดือนปีเกิด d เข้าไป แล้วให้คำทำนายชะตาชีวิต p ที่ถูกต้อง

หรือแสดงว่า มี f ที่ f(d) = p

ถ้า f มีจริง คุณสมบัติของ f จะเป็นอย่างไร?

เราสามารถรู้ว่าคุณสมบัติของ f เป็นอย่างไรได้โดยการดูชะตาชีวิตของฝาแฝด เราพบว่าฝาแฝดที่เกิดที่เวลาต่างกันนิดเดียว(เป็นหลักนาที) มีชะตาชีวิตที่ต่างกันได้มากมาย (เช่นตายไม่พร้อมกัน นิสัยต่างกัน ป่วยต่างกัน ฯลฯ) แสดงว่า f ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด d แบบอ่อนไหวมาก คือ ถ้าค่า d เปลี่ยนไปนิดเดียวจะสามารถทำให้ f(d) เปลี่ยนไปเยอะมาก

คุณสมบัตินี้แปลว่าอะไร มันแปลว่าถ้าเราไม่สามารถให้ข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่ละเอียดและถูกต้องมากๆ คำทำนายชีวิตที่ได้ก็จะคลาดเคลื่อนไปมากจนไม่เหมือนชีวิตเรา เช่นถ้าคลาดเคลื่อนไปสองสามนาที จะทำให้คำทำนายออกทะเลไปเลย ด้วยคุณสมบัติของ f ดังที่กล่าวมา

โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่าฟังค์ชัน f จะมีตัวตนอยู่แล้ว แต่ถึงแม้ว่า f จะมีตัวตน คุณสมบัติที่ f ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิด d แบบอ่อนไหวมาก ก็ทำให้ไม่สามารถใช้ทำนายได้อยู่ดี
— – —- – —– ———
ป.ล.
1. ถ้าอ่านหรือฟังภาษาอังกฤษได้ ลองค้นคว้าดูว่าหมอดู(และผู้วิเศษทั้งหลาย)หลอกชาวบ้านอย่างไร ด้วยการค้นหาด้วย keywords เช่น “cold reading” ผมมีตัวอย่าง links ให้สามอัน: 1, 2, 3

2. ลองหา video clips ของ Derren Brown ดูที่ YouTube เพื่อดูเทคนิคการทำให้คนคล้อยตาม และคิดว่าเราเป็นผู้วิเศษ

3. ถ้ารู้เรื่อง probability บ้าง ปรากฎการณ์แปลกๆ ก็อาจจะไม่แปลกนัก

4. ถ้าคุณเป็นหมอดูที่เก่งจริง หรือรู้จักหมอดูที่เก่งจริง คุณอาจจะได้รางวัล $1,000,000 มาใช้ก็ได้!

5. ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับบทความเลย ผมแค่อยากโชว์ท่าแปลงร่างของลูกผมเท่านั้น