Tag Archives: ไข่นิ่ม

ไข่นิ่ม แนะนำ Makey Makey เมฆกระป๋อง ตะเกียบลม

อัลบั้มภาพการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ครับ

ถ้าสงสัยว่าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ https://witpoko.com/ นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอ่านในเมล์จะไม่เห็นวิดีโอครับ สำหรับบันทึกการสอนต่างๆในอดีตเข้าไปดูที่ http://atriumtech.com/sci_kids/ นะครับ

(คราวที่แล้วเรื่อง “ประถมต้นหัดทำสไลม์ ประถมปลายทำมอเตอร์ อนุบาลเล่นระเบิดน้ำส้มสายชู” ครับ)

วันอังคารที่ผ่านมานี้ผมไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและอนุบาลบ้านพลอยภูมิครับ วันนี้เด็กประถมได้จับไข่ที่แช่น้ำส้มสายชูมาหนึ่งสัปดาห์จนเปลือกละลายไปหมดเหลือแต่ไข่แดงและไข่ขาวที่ถูกหุ้มด้วยเยื่อบางๆ ได้ดูวิดีโออุปกรณ์สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Makey Makey ที่ทำให้เด็กๆสามารถใช้สิ่งของรอบตัวควบคุมคอมพิวเตอร์ได้ ได้สังเกตอุณหภูมิอากาศในขวดเมื่อเราเพิ่มความดันในขวด ได้ทำเมฆจากไอน้ำและไอแอลกอฮอล์ในขวด ส่วนเด็กอนุบาลได้เล่นตะเกียบลมที่ใช้หลักการที่ว่าเมื่อลมวิ่งไปตามผิวโค้งๆของลูกบอล กระแสลมจะโอบล้อมลูกบอลและดึงให้ลูกบอลอยู่ในกระแสลมนั้นครับ

สำหรับเด็กประถม ก่อนอื่นผมให้ดูวิดีโอนี้ครับ:

Continue reading ไข่นิ่ม แนะนำ Makey Makey เมฆกระป๋อง ตะเกียบลม