Tag Archives: เจ็ดวันอันตราย

เจ็ดวันอันตรายและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย

ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาผมเห็นรายงานข่าวอุบัติเหตุและการตายทางจราจรว่าเจ็ดวันอันตรายมีคนตายไปเท่าไรแล้ว ทำให้ผมสงสัยว่าจริงๆแล้วมันอันตรายแค่ไหน (มากกว่าปกติแค่ไหน) ผมเลยไปเอาข้อมูลจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนมาดูครับ

ข้อมูลเป็นตารางตัวเลข ทำให้ดูลำบาก ผมเลยเอาตัวเลขมาวาดกราฟสำหรับจำนวนต่อเดือนและต่อวันครับ:

จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย (ต่อเดือน)
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย (ต่อเดือน)
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย (ต่อวัน)
จำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย (ต่อวัน)

 สำหรับคนตายในช่วงเจ็ดวันอันตราย ผมก็ค้นหาใน Google  เพื่อดูข่าวเก่าๆไปเรื่อยๆ ได้ตัวเลขมาดังนี้ครับ: Continue reading เจ็ดวันอันตรายและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกในประเทศไทย