Tag Archives: ป๋องแป๋งไฟฟ้า

ดูวิดีโอแขนขาไฟฟ้าเทียม ไม้แปะยุง=ฟ้าผ่าจิ๋ว กลจากไฟฟ้าสถิต

 

อัลบั้มภาพการเรียนการสอนอยู่ที่นี่ครับ

ถ้าสงสัยว่าไม่เห็นรูปหรือวิดีโอ เข้าไปดูที่เว็บ https://witpoko.com/ นะครับ ส่วนใหญ่ถ้าอ่านในเมล์จะไม่เห็นวิดีโอครับ

(คราวที่แล้วเรื่อง “เริ่มเรียนเรื่องไฟฟ้า ไฟฟ้าในร่างกาย ไฟฟ้าสถิต” ครับ)

วันอังคารที่ผ่านมานี้ผมไปทำกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับเด็กๆกลุ่มบ้านเรียนปฐมธรรมและอนุบาลบ้านพลอยภูมิครับ วันนี้เด็กประถมได้เรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าต่อ ได้ดูแขนขาเทียมที่รับสัญญาณจากร่างกายและเคลื่อนไหวดังใจนึก ได้เข้าใจการทำงานของไม้แปะยุงที่ใช้ไฟฟ้า 2,000-3,000 โวลท์สร้างฟ้าผ่าขนาดจิ๋วเมื่อยุงเข้าไปข้างใน เห็นว่าไฟฟ้าวิ่งผ่านอากาศได้ง่ายแถวๆของแหลมๆและทำไมเราไม่ควรยืนอยู่กลางทุ่งเมื่อมีฟ้าฝนคนอง (เพราะเราจะเป็นสายล่อฟ้า) ได้ดูของเล่นป๋องแป๋งไฟฟ้า (Franklin’s Bell) ที่ใช้ไฟฟ้าสถิตทำให้กระดิ่งสั่นระหว่างกระป๋องโลหะ เด็กอนุบาลได้ดูป๋องแป๋งไฟฟ้าและหัดเล่นกลด้วยไฟฟ้าสถิตใช้มือดูดหลอดและใช้หลอดผลักหลอดด้วยกันครับ Continue reading ดูวิดีโอแขนขาไฟฟ้าเทียม ไม้แปะยุง=ฟ้าผ่าจิ๋ว กลจากไฟฟ้าสถิต