คลิปน่าสนใจ: แก้วไวน์แตกเมื่อสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติของมัน

ความถี่ที่วัตถุสั่นเองเมื่อเราไปเคาะ บิด หรือดีดมันเรียกว่าความถี่ธรรมชาติความถี่ธรรมชาติของวัตถุแต่ละชิ้นจะมีหลายความถี่ และขึ้นอยู่กับรูปทรง ขนาด และประเภทวัสดุครับ

ถ้าเรากระตุ้นวัตถุด้วยความถี่ธรรมชาติของมัน วัตถุก็จะดูดซับพลังงานจากกระตุ้นและสั่นแรงขึ้นเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่นการผลักชิงช้าให้แกว่งมากขึ้นเรื่อยๆ ต้องผลักที่ความถี่เหมาะสม ถ้าผลักไม่เข้ากับการแกว่งของชิงช้า ชิงช้าก็จะแกว่งไม่มาก แต่ถ้าผลักเข้าจังหวะ มันจะแกว่งมากขึ้นเรื่อยๆ

ในคลิปที่ยกมาให้ดูนี้ เขากระตุ้นแก้วไวน์ด้วยคลื่นเสียงจากลำโพง คลื่นเสียงมีความถี่เท่ากับความถี่ธรรมชาติอันหนึ่งของแก้ว ถ่ายทำให้เห็นเป็นสโลโมชั่นว่ามันสั่นอย่างไร มันแตกอย่างไร:

ตัวอย่างกิจกรรมในอดีตที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เช่น: ความถี่เสียงที่หูฟังได้, ความถี่ธรรมชาติของวัตถุ, กลน้ำไม่หก และ ดูคลื่นในสปริง คลื่นซ้อนทับ การสั่นพ้อง การสั่นธรรมชาติ และ ดูเชือกสั่นด้วยความถี่ธรรมชาติต่างๆ เสียงและการสั่นสะเทือน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.