วิทย์ม.ต้น: แม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์กระแสตรง

วันนี้เด็กๆม.ต้นได้รู้จักแม่เหล็กไฟฟ้า และหลักการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงจากคลิปนี้ครับ:

จากนั้นผมก็สอนวิธีทำของเล่นมอเตอร์กระแสตรงดังในคลิปนี้:

จากนั้นเด็กๆก็แยกย้ายทำมอเตอร์กันเองครับ บรรยากาศกิจกรรมเป็นประมาณนี้ครับ:

กิจกรรมวิทย์ม.ต้นวันนี้ เด็กๆรู้จักแม่เหล็กไฟฟ้าและมอเตอร์ และได้สร้างของเล่นมอเตอร์กระแสตรงกันครับ

Posted by Pongskorn Saipetch on Tuesday, December 8, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.