วิทย์ม.ต้น: แรงจากแม่เหล็กและไฟฟ้า (Lorentz force), หัดวัดด้วยมัลติมิเตอร์, ทำโฮโมโพลาร์มอเตอร์เส้นลวด

วันนี้เราคุยกันเรื่องเหล่านี้ครับ:

1. ผมเล่าให้เด็กๆฟังว่าทำไมมอเตอร์ตะปูเกลียวจากสัปดาห์ที่แล้วถึงหมุน แนะนำให้เด็กๆรู้จักแรงลอเรนซ์ (Lorentz force) โดยเฉพาะส่วนที่สนามแม่เหล็กกระทำกับกระแสไฟฟ้าซึ่งจะมีแรงกระทำกับกระแสไฟฟ้าในทิศทางที่ตั้งฉากกับทั้งทิศทางสนามแม่เหล็กและทิศทางกระแสไฟฟ้าด้วยกฎมือขวา

ลองดูคลิปเหล่านี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นครับ:

2. เด็กๆหัดใช้มัลติมิเตอร์วัดความต่างศักย์ ทดลองกับถ่านไฟฉายและตามร่างกาย รู้จักการต่อถ่านไฟฉายแบบอนุกรม (series) และขนาน (parallel) การต่อแบบอนุกรมจะเพิ่มความต่างศักย์ การต่อแบบขนานจะเพิ่มความสามารถในการเพิ่มกระแสไฟฟ้า

3. เด็กๆเริ่มรู้จักความต่างศักย์ (หน่วยเป็นโวลท์, Volt, V), กระแสไฟฟ้า (หน่วยเป็นแอมป์, Amp, A), ความต้านทานไฟฟ้า (หน่วยเป็นโอห์ม, Ohm, Ω)

4. แนะนำให้เด็กๆไปดูคลิปนี้เพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับ:

5. สอนวิธีดัดลวดทองแดงเป็นโฮโมโพลาร์มอเตอร์เส้นลวด วิธีตามคลิปนี้ครับ:

วันนี้ผมยังไม่ได้ให้เด็กๆดัดลวดทองแดงแบบในคลิปเพราะมันแข็ง จึงให้ดัดลวดทองแดงขนาดเล็กลงมาเป็นการเรียนรู้ก่อนครับ

6. บรรยากาศกิจกรรมครับ:

เมื่อวานเด็กๆม.ต้นเรียนรู้เรื่อง Lorentz force (แรงลอเรนซ์), หัดใช้มัลติมิเตอร์วัดความต่างศักย์, และสร้างโฮโมโพลาร์มอเตอร์จากลวดครับ

Posted by Pongskorn Saipetch on Wednesday, November 25, 2020

คลิปโฮโมโพลาร์มอเตอร์เส้นลวดที่เล่นกันครับ (เมื่อวานเด็กๆม.ต้นเรียนรู้เรื่อง Lorentz force (แรงลอเรนซ์), หัดใช้มัลติมิเตอร์วัดความต่างศักย์, และสร้างโฮโมโพลาร์มอเตอร์จากลวดครับ)

Posted by Pongskorn Saipetch on Wednesday, November 25, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.