วิทย์ม.ต้น: ใช้สเปรดชีตช่วยคำนวณและวาดกราฟ

วันนี้เราหัดใช้สเปรดชีต (Excel หรือ Google Sheets) ช่วยเราทำงานกันครับ

1. เด็กม.2 หาว่าสามเหลี่ยมด้านเท่า, สี่เหลี่ยมจตุรัส, และหกเหลี่ยมด้านเท่าที่มีด้านยาว = 1, 2, 3, … หน่วย มีพื้นที่เท่าไร ให้สังเกตว่าพื้นที่แปรผันตรงกับความยาวด้านยกกำลังสอง ทำการคำนวณในสเปรดชีตแล้ววาดกราฟกัน ตัวอย่างสเปรดชีตอยู่ที่นี่ครับ

2. เด็กม.1 ทบทวนสิ่งที่เรียนไปเมื่อวันพุธ “วิทย์ม.ต้น: ขนาดสัตว์ประหลาดในหนัง, อะตอม, ภาพยนต์ทำด้วยการขยับอะตอม” รู้จักเข้าไปดูบันทึกทั้งหมดในอดีตในส่วน “รวมทุกเรื่อง” แล้วกดค้นหาเอา

3. ผมสอนเด็กม.1 ให้ใส่สูตรต่างๆในสเปรดชีตเพื่อการคำนวณ ให้เด็กๆพยายามคำนวณว่าถ้าสัตว์หน้าตาเหมือนเดิม แต่ขนาดเพิ่มขึ้นเป็น 1, 2, 3, …, 10, 100, 1000 เท่า จะทำให้กระดูกยาวขึ้น พื้นที่ผิวโตขึ้น ปริมาตรเพิ่มขึ้น พื้นที่หน้าตัดกระดูกเพิ่มขึ้น มวลเพิ่มขึ้น มวล/พื้นที่หน้าตัดเพิ่มขึ้น อย่างไร แล้วให้สเปรดชีตคำนวณให้ แล้ววาดกราฟที่น่าสนใจ ตัวอย่างสเปรดชีตอยู่ที่นี่ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.