วิทย์ม.ต้น: Introspection Illusion, ใช้ Tracker วัดตำแหน่ง Projectiles

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง introspection illusion จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli ที่ให้เรารู้ตัวว่าเรามักจะมั่นใจในความคิดความรู้สึกของตนเองมากไปและผิดบ่อยๆ คิดว่าสิ่งต่างๆเป็นจริงอย่างที่เราคิดเพราะเรามีเหตุผลต่างๆนาๆในใจเรา จริงๆแล้วเราควรให้น้ำหนักข้อมูลเหตุผลภายนอกจิตใจเราให้มากๆด้วย และเมื่อมีคนเห็นต่างกับเราอย่าด่วนตัดสินว่าเขาไม่รู้ข้อมูลหรือโง่หรือเลว

จากนั้นเด็กๆก็ทำการทดลองถ่ายวิดีโอการยิงกระสุนปืนของเล่นและลูกปิงปองด้วยโปรแกรม Tracker ครับ พยายามประมาณความเร็ว และสังเกตการต้านลมของลูกปิงปองทำให้ความเร็วลดลงชัดเจน (ตัวอย่างวิธีใช้ Tracker อยู่ที่นี่นะครับ)

หน้าตาโปรแกรม Tracker ที่วัดตำแหน่งของจากวิดีโอครับ:

บรรยากาศกิจกรรมของเราครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.