วิทย์ม.ต้น: Information Bias, การเชื่อมต่อกันของชาวโลก, หัดเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง If You Have an Enemy, Give Him Information จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli ที่บางครั้งเรารวบรวมข้อมูลที่ไม่สำคัญมากเกินไปทำให้ตัดสินใจช้าหรือผิดพลาด ต้องพยายามแยกแยะให้ได้ว่าข้อมูลอะไรสำคัญ อะไรไม่สำคัญ

ผมแนะนำให้เด็กๆไปดูหนังเรื่อง The Big Short (2015) กันครับ เรื่องเกี่ยวกับ 2008 Financial Crisis

จากนั้นเราก็คุยกันเรื่องการเชื่อมต่อกันของชาวโลกที่นำไปสู่การพัฒนาและปฏิวัติอุตสาหกรรมสมัยใหม่ (ประมาณสองร้อยปีที่ผ่านมา) การติดต่อค้าขายและเดินทางทำให้ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆแพร่กระจายไปทั่ว ทำให้ทั้งโลกพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็วกว่าแต่ก่อนมาก เป็น threshold 8 ของ Big History Project ครับ 

สำหรับเวลาที่เหลือ ผมเอากระปุกหลุมดำ (Vortex Piggy Bank) ที่ผมซื้อมาจากที่นี่มาให้เด็กๆทดลองเล่นดู ผมให้เด็กๆสังเกตว่าเหรียญต่างๆที่หยอดลงไปใช้เวลาต่างกัน จึงอยากให้เด็กๆหาทางดูว่าเหรียญแต่ละประเภทใช้เวลาเท่าไรในการวนและตกลงไป เด็กๆเลยคิดจับเวลาการตกของเหรียญประเภทต่างๆ เราเก็บข้อมูลไว้ก่อนเพื่อเอามาวิเคราะห์ต่อไปในอนาคตครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.