วิทย์ม.ต้น: สั่งให้คอมพิวเตอร์แยกตัวประกอบให้จะได้ไม่เหนื่อย (Factors และ Prime Factorization)

ผมให้แบบฝึกหัดเด็กม.ต้นที่หัดเขียนโปรแกรมไพธอนโดยให้กลับไปคิดและเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาที่ต้องทำด้วยมือในวิชาคณิตศาสตร์กันครับ ถ้าสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานให้ได้ก็แสดงว่าเข้าใจหลักการต่างๆแล้ว นอกจากนี้คอมพิวเตอร์สามารถแก้ปัญหาใหญ่ๆที่เราทำด้วยมือไม่ไหวด้วย

คราวนี้ให้เด็กๆไปเขียนโปรแกรมกันว่าตัวเลขใดๆมีตัวประกอบอะไรบ้าง เด็กๆก็ทำได้นะครับ คือสั่งให้คอมพิวเตอร์ไล่หารไปเรื่อยๆถ้าหารลงตัวก็เป็นตัวประกอบ

สัปดาห์ต่อมาผมก็เฉลยในห้อง และแนะนำเด็กๆว่าเวลาเราไล่หารไปเรื่อยๆเราหยุดแถวๆสแควรูทของตัวเลขก็ได้ จะประหยัดเวลาไปได้หลายเท่าถ้าตัวเลขใหญ่

มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดในห้องแต่ใส่ไว้โค้ดสำหรับคำนวณคือเลขจำนวนนับตั้งแต่สองขึ้นไปจะเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ก็เป็นผลคูณของจำนวนเฉพาะได้แบบเดียวเท่านั้น (ถ้าไม่นับการสลับที่ต่างๆ) ความจริงอันนี้เรียกว่า Fundamental theorem of arithmetic ครับ

ผมบันทึกตัวอย่างเหล่านี้ไว้ให้เด็กๆและผู้สนใจเข้ามาดูทบทวนโดยสามารถโหลด Jupyter Notebook ได้ที่นี่ หรือดูออนไลน์ได้ที่นี่นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.