วิทย์ม.ต้น: The Problem with Average, ขั้นตอนสำคัญในประวัติศาสตร์สิ่งมีชีวิต

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง the problem with average จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli ที่ข้อมูลหลายๆอย่างจะมีลักษณะกระจายตัวแบบ power law ที่ข้อมูลไม่กี่ตัวมีขนาดใหญ่กว่าที่เหลือมากๆจนไม่ควรนำมาหาค่าเฉลี่ยเพราะจะทำให้เข้าใจผิด เด็กๆควรจะสร้างฮิสโตแกรมดูว่าข้อมูลกระจายตัวแบบไหนก่อน เป็นกลุ่มก้อนหน้าตาเหมือนระฆังคว่ำ หรือกระจายตัวแบบอื่นๆเช่น power law

เราควรเรียนรู้การใช้โปรแกรมให้สร้างฮิสโตแกรมให้เรา เช่นหาดูว่าคำสั่งให้ Excel สร้างฮิสโตแกรมทำอย่างไร หรือในภาษาไพธอนใช้คำสั่งอะไร

จากนั้นเราก็คุยกันเรื่องสิ่งมีชีวิตและขบวนการวิวัฒนาการต่อ เป็นส่วนหนึ่งของ  threshold 5 ของ Big History Project ครับ

From chemicals to consciousness:

What is Life?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.