วิทย์ม.ต้น: Hyperbolic Discounting, กำเนิดระบบสุริยะ, หัดใช้กล้องจุลทรรศน์

วันพุธสัปดาห์นี้เด็กๆมัธยมต้นเรียนเรื่อง hyperbolic discounting จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli  ที่เราจะให้น้ำหนักประโยชน์ปัจจุบันมากกว่าประโยชน์ที่มากกว่าในอนาคตทำให้ตัดสินใจผิดได้ครับ

ถ้ามีเวลาแนะนำให้เด็กๆอ่านเพิ่มเติมที่นี่ด้วยนะครับ

การทดลองมาร์ชเมลโลว์ที่บอกเด็กว่ามีขนมให้กินหนึ่งชิ้นตอนนี้ แต่ถ้ารอจะได้สองชิ้นครับ:

วันนี้เราได้คุยกันเรื่องระบบสุริยะและดาวเคราะห์ที่เป็น threshold ที่ 4 ใน Big History Project:

ทำไมระบบสุริยะถึงแบนๆครับ:

จากนั้นเราก็หัดใช้กล้องจุลทรรศน์กันครับ วิธีใช้ก็ประมาณแบบนี้:

บรรยากาศในห้องเรียนของเราครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.