วิทย์ม.ต้น: Omission Bias, Trolley Problem, วัดคาบการแกว่งลูกตุ้ม

วันนี้เด็กๆเรียนเรื่อง omission bias จากหนังสือ The Art of Thinking Clearly โดยคุณ Rolf Dobelli  ที่เรามักจะอยากอยู่เฉยๆไม่แทรกแซงเหตุการที่กำลังเกิดตรงหน้า โดยเราไปโฟกัสว่าถ้าเราเข้าไปแทรกแซงแล้วเกิดผลร้ายขึ้นมา มันจะแย่กว่าอยู่เฉยๆแล้วเกิดผลร้ายครับ เช่นคนบางคนไม่ให้ลูกฉีดวัคซีนเพราะกลัวผลข้างเคียงหลังจากฉีด ทั้งๆที่ถ้าอยู่เฉยๆไม่ฉีด ลูกจะมีโอกาสป่วยจากโรคและมีผลเสียมากกว่าครับ

จากนั้นผมก็แนะนำให้เด็กๆรู้จัก Trolley Problem ครับ คือมีรถรางวิ่งมาตามราง ถ้าวิ่งตรงไปเรื่อยๆจะชนคน 5 คนที่นอนทับรางทำให้คนตาย 5 คน ถ้ามีคนสลับรางให้เลี้ยว รถรางจะเปลี่ยนทางวิ่งไปชนคนตาย 1 คน ถ้าเราอยู่ที่สวิทช์สลับราง เราจะทำอย่างไร

ภาพจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problemโดย McGeddon [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

จากนั้นเด็กๆก็ลงมือวัดขนาดและคาบการแกว่งของลูกตุ้ม (pendulum) ที่ทำจากน๊อตหกเหลี่ยมกับเส้นด้ายครับ ให้เด็กๆเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนต่างๆในการทำการทดลอง และให้เห็นว่าถ้าความยาวของลูกตุ้มเพิ่มขึ้นสี่เท่า คาบการแกว่งจะเพิ่มเป็นสองเท่าครับ (ภาพกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.