แหล่งข้อมูลดูเรื่องพลังงานทางเลือก (พลังงานทดแทน, Renewable Energy)

วันนี้ผมบันทึกเสียงสั้นๆเรื่องวิทยาศาสตร์ทั่วไปในรายการ Sci & Tech ที่วิทยุไทยพีบีเอสเรื่องพลังงานทางเลือกหรือพลังงานทดแทน ผมเลยมาบันทึกลิงก์ที่ผู้สนใจอาจเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ครับ:

ตัวอย่างงานวิจัยว่ามนุษย์ใช้พลังงานทดแทนการเผาน้ำมัน ก๊าซ ถ่านหินด้วยแสงแดด ลม สายน้ำได้หรือไม่

แหล่งพลังงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตใช้:

จาก https://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=2455&Itemid=116

เปรียบเทียบการใช้พลังงานทั้งหมดของแต่ละประเทศในโลก:

จาก https://yearbook.enerdata.net/total-energy/world-consumption-statistics.html

เปรียบเทียบการใช้พลังงานทดแทนผลิตไฟฟ้า:ตอนนี้พลังงานทดแทนส่วนใหญ่มาจากพลังน้ำ แต่พลังงานทดแทนใหม่ๆจะมาจากแสงอาทิตย์และลมมากกว่า

จาก https://yearbook.enerdata.net/renewables/renewable-in-electricity-production-share.html

เว็บเปลี่ยนหน่วยพลังงานกลับไปมา เช่นหน่วยเทียบเท่าน้ำมัน 1 ตัน (ton of oil equivalent, TOE) เป็นจูล (J)

เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบเก็บพลังงานขนาดใหญ่ (Grid energy storage)

เปรียบเทียบการใช้พลังงานต่อคนในประเทศต่างๆ

ตัวอย่างวงจรอุบาทว์ที่ก๊าซเรือนกระจกทำให้โลกร้อนขึ้น โลกร้อนขึ้นทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้น แล้วทำให้โลกร้อนขึ้นอีก แล้วทำให้มีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นอีก ฯลฯ: Permafrost collapse is accelerating carbon release และ Clathrate gun hypothesis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.