เริ่มรู้จักแบตเตอรี่

วันนี้ผมไปทำกิจกรรมวิทย์กับเด็กๆมาครับ เด็กประถมได้พยายามอธิบายมายากลเพื่อฝึกคิดแบบวิทยาศาสตร์ จากนั้นเด็กๆได้เริ่มทำความรู้จักแบตเตอรี่และหัดใช้มิเตอร์มาวัดแรงดันเปรียบเทียบแบตเตอรี่แบบต่างๆครับ

(อัลบั้มบรรยากาศกิจกรรมต่างๆอยู่ที่นี่นะครับ กิจกรรมประถมคราวที่แล้วเรื่อง “เริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า” ครับ รวมทุกกิจกรรมอยู่ที่นี่นะครับ)

ก่อนอื่นเด็กประถมได้ดูมายากลเหล่านี้ครับ ดูเฉพาะตอนแรกที่เป็นกล ยังไม่ดูส่วนเฉลยตอนหลังนะครับ ไว้ดูเฉลยหลังจากได้พยายามคิดพยายามอธิบายว่ากลแต่ละกลทำอย่างไรกันก่อนครับ อันแรกคือทำให้มอเตอร์ไซค์หายไปครับ:

อีกอันคือทำให้คนสลับหัวเท้ากันครับ:

กิจกรรมนี้ฝีกเด็กๆให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ครับ มีการสังเกต การตั้งสมมุติฐานเพื่ออธิบายสิ่งที่สังเกตมา การตรวจสอบสมมุติฐานกับข้อมูลที่สังเกตมา การตั้งสมมุติฐานใหม่เมื่อสมมุติฐานเดิมขัดกับข้อมูล นอกจากนี้เราพยายามให้เด็กๆมีความกล้าคิดและออกความเห็นครับ

จากนั้นเด็กๆประถมได้รู้จักแบตเตอรี่ (ถ่านไฟฉาย) แบบต่างๆ ทั้งชาร์จซ้ำได้ (แบบทุติยภูมิ หรือ secondary cell, rechargeable battery) และแบบใช้แล้วหมดไป (แบบปฐมภูมิ หรือ primary cell, non-rechargeable battery) ครับ รวมถึงข้อควรระวังว่าห้ามเอาถ่านแบบใช้แล้วหมดไปชาร์จเพราะจะทำให้บวมแตกหรือติดไฟได้ครับ เด็กๆรู้จักขั้วบวกและขั้วลบของแบตเตอรี่ รู้จักอ่านและวัดแรงดันไฟฟ้า รู้จักตรวจว่าแบตเตอรี่อันไหนไฟอ่อนแล้ว เด็กประถมปลายได้หัดใช้มิเตอร์วัดแรงดันของแบตเตอรี่แบบต่างๆครับ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.