วิทย์ม.ต้น: เริ่มรู้จักภาษา Python

วันนี้เด็กๆม.ต้นได้เริ่มรู้จักภาษาคอมพิวเตอร์อีกหนึ่งภาษาครับ ชื่อว่าภาษาไพธอน (Python) เป็นภาษาที่เรียนรู้ได้ค่อนข้างง่ายและใช้ได้ทั่วไปครับ วันนี้เราหัดใช้แบบออนไลน์กันที่ repl.it  ซื่งเป็นเว็บไซต์ใช้ทดลอง เรียนรู้ และสร้างผลงานด้วยภาษาคอมพิวเตอร์หลายๆภาษาครับ เข้าไปแล้วก็กดสมัคร (Sign up) แล้วเลือกภาษา Python ครับ

เว็บ repl.it ครับ
เว็บ repl.it ครับ

ชื่อเว็บ repl.it มาจากตัวย่อของ Read-Evaluate-Print-Loop ครับ คือจะให้เราพิมพ์คำสั่งเข้าไปแล้วมันก็จะอ่าน (Read) แล้วมันก็จะคำนวณผลจากคำสั่งที่เราใส่เข้าไป (Evaluate) และพิมพ์ผลลัพธ์ให้เราดู (Print) และก็กลับไปรอรับคำสั่งเราอีก (Loop) 

 พอสมัครสมาชิกและเลือกภาษา Python แล้ว หน้าจอจะมีหน้าตาประมาณนี้ครับ:

ช่องดำๆด้านขวาคือส่วนที่เราป้อนคำสั่งต่างๆให้คอมพิวเตอร์คำนวณให้เราครับ ช่องขาวๆตรงกลางเป็นที่เก็บคำสั่งเยอะๆไว้ด้วยกันเป็นโปรแกรมเพื่อว่าเวลาเรากลับเข้ามาใหม่เราจะได้เรียกใช้ได้ เราสามารถพิมพ์โปรแกรมของเราในช่องกลางแล้วกดปุ่ม run ด้านบนแล้วดูผลลัพธ์ในช่องสีดำด้านขวาครับ

จากนั้นเด็กๆลองพิมพ์คำสั่งให้ Python คิดเลขให้ เอาตัวอย่างมาจากเว็บ Learn X in Y minutes ส่วนภาษา Python:

จาก https://learnxinyminutes.com/docs/python3/  ครับ
จาก https://learnxinyminutes.com/docs/python3/ ครับ

ต่อไปเด็กๆก็เข้าไปทำแบบฝึกหัดและเรียนรู้เองด้วย Auto-Graded Course with Solutions ภาษา Python โดย Vitaly Pavlenko ครับ (มีคอร์สอื่นๆที่ https://repl.it/community ด้วยนะครับ)

เวลาเด็กๆไม่เข้าใจแบบฝึกหัด เขาจะไปอ่านความรู้เพิ่มเติมที่ https://snakify.org/en/  โดยที่ในแต่ละแบบฝึกหัดจะมีลิงก์ไปส่วนต่างๆที่ควรไปอ่านครับ เช่นแบบฝึกหัดอันแรกๆก็จะให้ไปอ่านที่ https://snakify.org/lessons/print_input_numbers/ เป็นต้นครับ หน้าตาเป็นประมาณนี้ครับ:

ตัวอย่างหน้าความรู้เพิ่มเติมครับ: https://snakify.org/en/lessons/print_input_numbers/
ตัวอย่างหน้าความรู้เพิ่มเติมครับ: https://snakify.org/en/lessons/print_input_numbers/

ผมให้เด็กๆไปทยอยทำแบบฝึกหัดทั้งหลายให้หมดภายในสองสัปดาห์นี้ครับ เป็นการทำความคุ้นเคยกับภาษา Python และหัดอ่านและค้นคว้าด้วยภาษาอังกฤษไปด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.