สอนวิทย์มัธยม1: คลิปจากอินเทอร์เน็ตเรื่องเซลล์

ผมสอนเรื่องเซลล์ให้เด็กๆโดยให้เด็กหัดใช้กล้องจุลทรรศน์และอธิบายคลิปเหล่านี้ครับ:

ส่วนประกอบของเซลล์คร่าวๆ:

รายละเอียดมากขึ้น (เผื่อสนใจเพิ่ม):

รายละเอียดเกี่ยวกับอวัยวะจิ๋ว Organelles (เผื่อสนใจเพิ่ม):

ดูเม็ดเลือดขาวไล่จับแบคทีเรีย:

สัตว์เซลล์เดียวชื่อ Didinium กินสัตว์เซลล์เดียวชื่อ Paramecium:

หมีน้ำ (Water Bear หรือ Tardigrade) เจอกับ Paramecium:

คุณสมบัติพิเศษของหมีน้ำ:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.