ผงแป้ง (หรือผงน้ำตาลหรือผงถ่านหิน ฯลฯ) ติดไฟ

แป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตทั้งหลาย มีพลังงานสะสมในตัวเยอะ ร่างกายเราถึงใช้เป็นอาหาร ปกติจะติดไฟยากหน่อยเพราะโมเลกุลแป้งไม่ค่อยโดนล้อมด้วยออกซิเจน ถ้าเป่าผงแป้งให้ฟุ้งๆให้ผสมกับอากาศที่มีออกซิเจนอยู่จะติดไฟง่ายดังในวิดีโอคลิปต่อไปนี้ครับ ถ้าจะเล่นให้ระมัดระวังไฟจะไหม้นะครับ ต้องมีผู้ใหญ่ที่ดับไฟเป็นอยู่ใกล้ๆด้วย:

 ของแข็งที่เป็นผงๆและมีพลังงานเยอะ (คือพวกที่เราใช้เป็นอาหารหรือเชื้อเพลิงเช่นน้ำตาลหรืดถ่านหิน) สามารถติดไฟได้ง่ายๆอย่างนี้เมื่อฟุ้งผสมกับอากาศครับ คลิปนี้คืออุบัติเหตุโรงงานน้ำตาลระเบิดจากเหตุนี้ครับ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.