Tag Archives: Evolution of Cooperation

มีหนังสือมาแนะนำอีกแล้วครับ

เล่มนี้ชื่อ “เอาตัวรอดด้วย ทฤษฏีเกม” เขียนโดยคุณ นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ ครับ เก๊าเพื่อนผมบอกว่าเป็นเรื่องที่เด็กนักเรียน (และผู้ใหญ่) ทุกคนควรเรียนรู้ เพราะมีประโยชน์มากในการตัดสินใจในชีวิต ซึ่งผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง
เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ อ่านง่าย และราคาไม่แพง คุ้มมากครับ ผมซื้อ 3 เล่มแล้วแจกไป 2 แล้ว
สารบัญครับ:

กำเนิดทฤษฎีเกม…..๑๑
๑. เกม…..๑๕
๒. กลยุทธ์เด่น…..๒๗
๓. ความลำบากใจของจำเลย…..๓๘
๔. จุดสมดุลของแนช…..๕๐
๕. เกมปอดแหก…..๖๒
๖. เกมแห่งความร่วมใจ…..๗๐
๗. สุ่มกลยุทธ์…..๗๖
๘. ความน่าเชื่อถือ…..๘๒
๙. การต่อรอง…..๙๒
๑๐. เกมกับค่าจ้าง…..๑๐๖
๑๑. เกมกับธุรกิจ…..๑๑๘
๑๒. เกมกับตลาดหุ้น…..๑๒๗
บทส่งท้าย….๑๔๑

คุณนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ มีหนังสือน่าสนใจอื่นๆอีกหลายเล่มที่ http://www.dekisugi.net/ ครับ

— – —- – —– ———
ผมคิดว่า บท “ความลำบากใจของจำเลย” (Prisoners’ Dilemma) เป็นตัวอย่างสำคัญว่ามนุษย์จะทำให้กฏแห่งกรรมทำงาน และทำให้สังคมน่าอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับ

ข่าวน่าชื่นใจ

เด็กออสเตรเลียอายุ 14 ปี (เป็นนักดนตรีพังค์ร็อคด้วย) เสี่ยงชีวิตเข้าช่วยชายอายุ 54 ปีที่เป็นลมตกลงไปในรางรถไฟ

เขาเรียนรู้เรื่องแรงลมดูดจากการเคลื่อนที่ของรถไฟจากรายการ Myth Buster ด้วย!

ฝูงปลาโลมาเข้าช่วยคนที่ถูกฉลามขาวกัด โดยว่ายน้ำล้อมรอบคนไม่ให้ฉลามเข้าใกล้

คุณสงสัยไหมว่าทำไมสิ่งมีชีวิตถึงช่วยเหลือกัน ถ้าสงสัยอาจจะอยากอ่านหนังสือที่ผมเคยแนะนำเรื่อง The Evolution of Cooperation

ศาสนาเป็นผลจากจริยธรรมที่มีอยู่แล้วในตัวคน(และสัตว์)ที่เกิดขึ้นมาตามธรรมชาติ ไม่ใช่เหตุ (ดังนั้นควรระวังเวลาศาสนากลายพันธ์ุและเป็นโทษกับมนุษยชาติด้วย จงเชื่ออะไรอย่างมีเหตุผล ไม่งมงาย)